Αποτελέσματα live αναζήτησης

1044324/744/Α0012/3.6.2008 Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης υπέρ του πολίτη από το δημόσιο ή/και Ο.Τ.Α..

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1044324/744/Α0012/3.6.2008
Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης υπέρ του πολίτη από το δημόσιο ή/και Ο.Τ.Α..


1044324/744/Α0012/3.6.2008 Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης υπέρ του πολίτη από το δημόσιο ή/και Ο.Τ.Α..

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης υπέρ του πολίτη από το δημόσιο ή/και Ο.Τ.Α..

1.    Όπως γίνεται πάγια δεκτό από την διοίκηση (σχετ. 1090117/1692/Α0012/3.10.2005, 1085669/1395/Α0012/5.8.1998,1095688/1862/Α0012/6.11.2000 έγγραφα) τα χρηματικά ποσά που επιδικάζονται ως χρηματική ικανοποίηση (αποζημίωση) δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, καθόσον δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.

2.    Επίσης όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1092503/1970/Α0012/31.10.2003, 1084987/1207/Α0012/23.7.1993 έγγραφα) τα επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα υπερφυσικού προσώπου δεν αποτελούν εισόδημα.

3.    Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 ορίζεται το εισόδημα που προκύπτει από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 και της παρ.4 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου, λαμβάνεται ως εισόδημα από κινητές αξίες.

4.    Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι για τους τόκους που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος ο χρόνος που γεννιέται η φορολογική υποχρέωση, είναι ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των εν λόγω τόκων.

5.    Τέλος, όσον αφορά στις αποζημιώσεις που επιδικάζει η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 2 του ν.2690/1999 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και η Επιτροπή του άρθρου 5 του ν.1943/1991 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, τα σχετικά ποσά επίσης δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος καθόσον δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης