1030392/490/Α0012/8.5.2008

Υπολογισμός ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για σκοπούς χορήγησης φοιτητικού επιδόματος.

8 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για σκοπούς χορήγησης φοιτητικού επιδόματος.

1.    Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3220/2004.

Με την περίπτωση γ΄ της παρ.2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι για τη χορήγηση του επιδόματος, πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

2.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επιμέρους εισοδήματα των κατηγοριών Α΄ έως Ζ΄, τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσικό πρόσωπο κατά το οικονομικό έτος το προηγούμενο από τη φορολογία, ενώ κατά την άθροιση αυτή συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιμέρους εισοδημάτων.

3.    Το εισόδημα από ακίνητα δηλώνεται στο έντυπο Ε2 και από εκεί μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 όπου αποτελεί το αποκτώμενο εισόδημα. Στη συνέχεια, προκειμένου να φορολογηθεί, αφαιρούνται για κατοικίες αποσβέσεις 10% (για το οικ. έτος 2007) καθώς και ποσοστό μέχρι 15% για τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος.

4.    Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο φορολογούμενος με δύο παιδιά έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα 33.214,53 ¤ (18.795,07 + 10.819,46 + 3.600) και δε δικαιούται το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα.


Taxheaven.gr