1125758/2330 /Α0012/17.12.2008

Φορολογική αντιμετώπιση της είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων από τους κληρονόμους.

17 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων από τους κληρονόμους.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση της είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων των κληρονόμων, από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, για το θέμα αυτό, εφόσον τα εν λόγω πνευματικά δικαιώματα από το μουσικό έργο του αποβιώσαντα που θα εισπράξουν οι κληρονόμοι υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος (ν.2238/1994), όπως, ήδη, σχετικά απαντήσαμε στους ενδιαφερόμενους με το 1082487/1904/Α0012/18-9-2006 έγγραφό μας.


Taxheaven.gr