Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1311/12.12.1995 Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1311/12.12.1995
Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης


ΠΟΛ.1311/12.12.1995 Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1137834/3098/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 11.12.1995
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1311

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης.

1137834/3098/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος αυτού (παροχή υπηρεσιών με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών), του καλλιτέχνη ή του τραγοουδιστή των κέντρων διασκέδασης, με την ευρεία έννοια του όρου των χώρων αυτών, που δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται αυτό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής, δραχμές 2.500.000 για τη χρήση 1994, με το συντελεστή δισκογραφικής δραστηριότητας που ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, οι οποίος είναι ανάλογος με την κυκλοφορία των δίσκων και των συναφών εκδόσεων (π.χ. κασσετών κ.τ.λ.) του έτους φορολογίας και του αμέσως προηγούμενου έτους.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, σε περίπτωση που το προσδιοριζόμενο με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης είναι μεγαλύτερο από τα ποσά του εισοδήματος, αθροιστικά λαμβανόμενα, που δηλώνονται από τον καλλιτέχνη
ή τον τραγουδιστή, από μισθωτές υπηρεσίες και από το ελευθέριο επάγγελμά τους, που προκύπτει κατά περίπτωση από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία τους, από την ίδια πάντα δραστηριότητα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματός τους, το ποσό εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.

3. Στην αντίθετη περίπτωση που το προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, είναι μικρότερο από το ποσό του εισοδήματος που δηλώνεται από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, για την ίδια πάντα δραστηριότητα του τραγουδιστή ή του καλλιτέχνη των κέντρων
διασκέδασης, λαμβάνεται υπόψη και φορολογείται το εισόδημα των δύο αυτών κατηγοριών αθροιστικά, χωρίς καμμία προσαύξηση.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, ως φορολογητέο εισόδημα του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης λαμβάνεται το συγκριτικά μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος, είτε αυτό είναι το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, είτε το δηλούμενο συνολικό ποσό εισοδήματός του (ως καλλιτέχνης ή τραγουδιστής) από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός του, κατά περίπτωση.

5. Τονίζεται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που ως φορολογητέο εισόδημα του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, λαμβάνεται το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, δεν θα προστίθεται σ' αυτό και το δηλούμενο εισόδημα που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες για την ίδια δραστηριότητα.

6. Ενόψη των ανωτέρω σε όσες περιπτώσεις, η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, των καλλιτεχνών ή των τραγουδιστών των κέντρων διασκέδασης έγινε κατά διάφορο τρόπο από τον πιο πάνω αναφερόμενο, θα ενεργείται, κατά περίπτωση, νέα εκκαθάριση από τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης