ΠΟΛ.1313/11.12.1995

Δυνατότητα μη θεώρησης βιβλίου απογραφών και καταχώρησης της απογραφής εμπορευσίμων αγαθών στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών

11 Δεκ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ. : 1137821/1388/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1313

ΘΕΜΑ : "Δυνατότητα μη θεώρησης βιβλίου απογραφών και καταχώρησης της απογραφής εμπορευσίμων αγαθών στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών"

Ως γνωστό η θεώρηση βιβλίου απογραφών και η καταχώρηση της απογραφής (ποσοτικά), μπορεί να γίνει μέχρι την 20η Φεβρουαρίου.

Για την διευκόλυνση όμως των επιτηδευματιών, αλλά και την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., γίνεται δεκτό ότι, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό (π.χ. μικρός αριθμός ειδών κ.λπ.), η απογραφή των εμπορευσίμων αγαθών, μπορεί να καταχωρηθεί σε χωριστές σελίδες, στο τέλος του τηρούμενυ βιβλίου εσόδων εξόδων (μηχανογραφικού ή μη) και ως εκ τούτου να μη θεωρηθεί και τηρηθεί ιδιαίτερο βιβλίο απογραφών.

Ακόμη διευκρινίζεται ότι, δεν απαγορεύεται η χειρόγραφη καταχώρηση της απογραφής σε τηρούμενο μηχανογραφικώς βιβλίο εσόδων - εξόδων.


Taxheaven.gr