Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1305/1.12.1995 Παρακολούθηση μεγαλοφειλετών του Δημοσίου

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1305/1.12.1995
Παρακολούθηση μεγαλοφειλετών του Δημοσίου


ΠΟΛ.1305/1.12.1995 Παρακολούθηση μεγαλοφειλετών του Δημοσίου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Παρακολούθηση μεγαλοφειλετών του Δημοσίου
1134664/10649/0016/ΠΟΛ 1305/1.12.1995

ΠΟΛ 1305

Επειδή πρόκειται να δημιουργηθεί στην Υπηρεσία μας αρχείο παρακολούθησης μεγαλοφειλετών του Δημοσίου, παρακαλούμε να μας στείλετε, το συντομότερο υνατό, αναλυτικούς πίνακες χρεών για τους οφειλέτες σας με ληξιπρόθεσμα βασικά χρέη προς το Δημόσιο (έσοδα προϋπολογισμού και λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού, όπως ΚΑΧΚΕΕΔ κ.λπ.) άνω των 10.000.000 δρχ., που θα αναγράφονται και όλα τα μέτρα που έχετε πάρει για τη διασφάλιση και την είσπραξη των χρεών αυτών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Στον πίνακα κάθε οφειλέτη να αναφέρεται αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η νομική του μορφή, εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αν αυτό είναι σε λειτουργία ή αδράνεια ή έχει λυθεί νόμιμα και πότε, καθώς και ποιοί είναι οι εκπρόσωποί του.
Σε περίπτωση πτώχευσης να αναγράφεται το στάδιο αυτής.
Επίσης, να μας στείλετε συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι οφειλέτες της κατηγορίας αυτής.
Τέλος, εφόσον μετά την αποστολή των υπόψη πινάκων συντρέξει η ανωτέρω σχετική προϋπόθεση και για άλλους οφειλέτες σας (βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 10.000.000 δρχ.) θα στέλνετε και γι' αυτούς τους παραπάνω πίνακες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης