ΠΟΛ.1302/30.11.1995

Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνώνΣχόλια:


30 Νοέ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1134126/3048/0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 4.12.1995/ΜΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'

ΠΟΛ.: 1302

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών

1) Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τον παρακάτω πίνακα με τις μέσες τιμές ζωνών των περιφερειών όλης της χώρας και την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών, όπως ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της αριθμ. 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΩΝ


Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 154.000 δρχ. 24.10.1995
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 163.000 δρχ. 24.10.1995
3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 128.000 δρχ. 24.10.1995
4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 161.000 δρχ. 24.10.1995
5. ΗΠΕΙΡΟΥ 147.000 δρχ. 3.11.1995
6. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 220.000 δρχ. 3.11.1995
7. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 160.000 δρχ. 3.11.1995
8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 160.000 δρχ. 3.11.1995


9. ΑΤΤΙΚΗΣ
α. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 199.000 δρχ. 2.10.1995
β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 155.000 δρχ. 2.10.1995
γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 191.000 δρχ. 2.10.1995
ΑΤΤΙΚΗΣ
δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 104.000 δρχ. 2.10.1995
ΑΤΤΙΚΗΣ


10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 158.000 δρχ. 3.11.1995
11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 180.000 δρχ. 3.11.1995
12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 258.000 δρχ. 3.11.1995
13. ΚΡΗΤΗΣ 193.000 δρχ. 3.11.1995

3. Οι ανωτέρω μέσες τιμές ζωνών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών, που κατατίθενται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, από τις παραπάνω, κατά περίπτωση, ημερομηνίες ισχύος.


Taxheaven.gr