Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1299/29.11.1995 Μη θεώρηση φορτωτικών εγγράφων ημεδαπών αεροπορικών εταιριών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1299/29.11.1995
Μη θεώρηση φορτωτικών εγγράφων ημεδαπών αεροπορικών εταιριών

ΠΟΛ.1299/29.11.1995 Μη θεώρηση φορτωτικών εγγράφων ημεδαπών αεροπορικών εταιριών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1115472/1036/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1299

ΘΕΜΑ: "Μη θεώρηση φορτωτικών εγγράφων ημεδαπών αεροπορικών εταιρειών"

1115472/1036/0015/ (ΦΕΚ Β' 1035)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γα' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84/Α').

2. Την απόφασή μας 1077844/641/ (ΦΕΚ 517/Β') με την οποία ορίστηκε η θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων από 1η Οκτωβρίου 1992.

3. Την απόφασή μας 1101579/795/(ΦΕΚ 655/Β'), με την οποία έχει δοθεί έγκριση στην Α.Ε. "Ολυμπιακή Αεροπορία", στα υποκαταστήματα των ξένων αεροπορικών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), για τη μη θεώρηση των φορτωτικών τους
εγγράφων.
4. Αιτήματα των ενδιαφερομένων ημεδαπών αεροπορικών εταιριών να εκδίδουν αθεώρητα τα φορτωτικά τους έγγραφα για τις μεταφορές από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και αντίστροφα.

5. Την ανάγκη αντιμετώπισης κατ' όμοιο τρόπο ίδιων συναλλαγών.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ 154/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε
Απαλλάσσουμε τις ημεδαπές αεροπορικές εταιρίες, από την υποχρέωση θεώρησης των φορτωτικών εγγράφων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης