ΠΟΛ.1107/26.8.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄143 /7-8- 2009)

26 Αύγ 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009
Αρ. Πρωτ. 1082604 / 811 /Τ.&Ε.Φ.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  B΄       
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 -  4
Ταχ. Κώδικας:106 72, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αλειφτήρα
Τηλέφωνο:210 3644781
FAX:210 3642251  


ΠΟΛ.:1107

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2  του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄143 /7-8- 2009)»

        
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 2  του ν. 3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 143, στις 7 Αυγούστου 2009 με την παρατήρηση ότι περαιτέρω  οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους  θα δοθούν στη συνέχεια με νεώτερη εγκύκλιο.

          
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                    
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ          
                                                                                     
         
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ  ΓΥΦΤΑΚΗ

Taxheaven.gr