Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1295/16.11.1995 Δυνατότητα υποβολής προεκτυπωμένων με μηχανογραφικά μέσα φορολογικών εντύπων,τα οποία συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1295/16.11.1995
Δυνατότητα υποβολής προεκτυπωμένων με μηχανογραφικά μέσα φορολογικών εντύπων,τα οποία συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων


ΠΟΛ.1295/16.11.1995 Δυνατότητα υποβολής προεκτυπωμένων με μηχανογραφικά μέσα φορολογικών εντύπων,τα οποία συνυ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.:1120810/2760/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛ 1295

ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα υποβολής προεκτυπωμένων με μηχανογραφικά μέσα φορολογικών εντύπων, τα οποία συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 "περί φορολογίας εισοδήματος".
2. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο φόρο για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
3. Το 4008181/979/0030/26.10.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης εφαρμογών Η/Υ του ΚΕ.Π.Υ.Ο. με το οποίο εκφράζεται η άποψή της επί του θέματος.
4. Την 1026431/268/0006Α'/2.3.1994 (ΦΕΚ 154Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Εγκρίνουμε όπως:
1. Τα έντυπα:
α) Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2).
β) Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος (Ε3).
γ) Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος (Ε4).
δ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.τ.λ. (Ε5).
ε) Οριστική δήλωση (Ε7) ή (Φ-01.015).
στ) Αναλυτικά στοιχεία τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση (Ε8).
ζ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
η) Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα
αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΔ 10).
θ) Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθερίων επαγγελμάτων (Ε11), υποβάλλονται σε προεκτυπωμένο έντυπα από τους υποκείμενους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με τα μηχανογραφικά μέσα που διαθέτουν, με την
προϋπόθεση ότι τα υπόψη έντυπα (ιδιωτικής εκτύπωσης) πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται κάθε φορά με τις σχτικές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων που η Υπηρεσία εκτυπώνει (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις κ.τ.λ.).

2. Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των ως άνω εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, σε περίπτωση χρήσης συνεχόμενων μηχανογραφικών εντύπων επιτρέπεται η εκτύπωση των σελίδων στη μία όψη του χάρτου και η διάταξή τους κατά τη φορά του εντύπου, καθώς και η απόκλιση του μήκους της σελίδας μέχρι δύο εκατοστά (+) από το κανονικό μήκος αυτής.

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης