Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1284/10.11.1995 Ορισμός διαχειριστή μεσεγγυούχων εχθρικών περιουσιών Α.Ν.2636/1940 (ΦΕΚ 379 Α)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1284/10.11.1995
Ορισμός διαχειριστή μεσεγγυούχων εχθρικών περιουσιών Α.Ν.2636/1940 (ΦΕΚ 379 Α)


ΠΟΛ.1284/10.11.1995 Ορισμός διαχειριστή μεσεγγυούχων εχθρικών περιουσιών Α.Ν.2636/1940 (ΦΕΚ 379 Α)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ορισμός διαχειριστή μεσεγγυούχων εχθρικών περιουσιών Α.Ν.2636/1940 (ΦΕΚ 379 Α')

1125630/1389/0006Β/

ΠΟΛ 1284

1. Τις διατάξεις:

α) Του Α.Ν.2636/1940 "περί δικαιοπραξιών εχθρών και μεσεγγυήσεως εχθρικών περιουσιών" (ΦΕΚ 379/10.11.1940).
β) Του άρθρου 1 του Ν.13/1944 (ΦΕΚ 11/6.11.1944), με τις οποίες επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
γ) Των άρθρων 2, 9 και 444 του Π.Δ. 551/88 "Οργανισμός Νομαρχιών" (ΦΕΚ 259/Α/1988), με τις οποίες συστήθηκαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες, στις οποίες περιήλθαν τα μη φορολογικά αντικείμενα των Δ.Ο.Υ. (όπως θέματα δημόσιας
περιουσίας, εθνικών κληροδοτημάτων, στέγασης δημοσίων υπηρεσιών και ο χειρισμός θεμάτων περιουσίας άλλων Υπουργείων ή Νομικών προσώπων που είχαν ανατεθεί στις Οικονομικές Εφορίες-νυν Δ.Ο.Υ.).

2. Το γεγονός ότι, η άσκηση της διαχείρισης των υπό μεσεγγύηση εχθρικών περιουσιών από τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. είναι δυσχερής, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας των ως άνω Υπηρεσιών.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ως διαχειριστές των υπό μεσεγγύηση εχθρικών περιουσιών (Α.Ν.2636/1940-ΦΕΚ 379 Α') τους προϊσταμένους των Κτηματικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται καθένα περιουσιακό στοιχείο.

2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας Κτηματικής Υπηρεσίας, διαχειριστής των ως άνω περιουσιών εξακολουθεί να είναι προϊστάμενος της οικείας Δ.Ο.Υ.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης