Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/119/11.11.1997 Επένδυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ΕΕΧ σε Τίτλους Επιλογής (Warrants).

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/119/11.11.1997
Επένδυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ΕΕΧ σε Τίτλους Επιλογής (Warrants).


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/119/11.11.1997 Επένδυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ΕΕΧ σε Τίτλους Επιλογής (

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/119/11.11.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Επένδυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ΕΕΧ σε Τίτλους Επιλογής (Warrants).

 
  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
     
1. Τις διατάξεις των παρ. 1α, 1ζ του άρθρου 78 του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167A) "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43).
 
     
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 4 του Ν. 1969/91.
 
     
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1δ του Ν. 1558/65 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (A 137) και του άρθρου 29 A του ίδιου νόμου, το  οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (A 152).
 
     
4. Την υπ' αρ. 106/13.5.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
 
     
5. Προς το σκοπό της καλύτερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, αποφασίζει ομόφωνα:
 
     
Οι εταιρείες Επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα Αμοιβαία Κεφάλαια επιτρέπεται να επενδύουν σε τίτλους επιλογής διακανονιζόμενους με μετρητά (Warrant in Cash Settlement) κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 
     
1. Να κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης για την οποία ζητούν άδεια επένδυσης (π.χ. τον εκδότη ή τον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα (αν υπάρχει), υποκείμενη αξία, είδος, μέγεθος έκδοσης, τιμή άσκησης, τιμή έκδοσης, τύπο, νόμισμα, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης, τιμή (premium), αποτίμηση κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι ο τίτλος επιλογής θα πρέπει να εισαχθεί σε οργανωμένο χρηματιστήριο.
 
     
2. Κάθε επένδυση σε τίτλους επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνει για:
 
Κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο (α) το 5% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και (β) το 5% του μεγέθους έκδοσης.
 
     
Κάθε ΕΕΧ (α) το 5% των ιδίων κεφαλαίων και (β) το 5% του μεγέθους έκδοσης.
 
     
3. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι ΕΕΧ δεν υποχρεούνται να ζητούν έγκριση κάθε φορά που παίρνουν μία καινούρια θέση στον ίδιο τίτλο επιλογής, εφόσον έχουν κλείσει την προηγούμενη και ενημερώσουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
     
4. Οι τίτλοι επιλογής θα αναφέρονται στα Ενημερωτικά Δελτία των AΕΔAΚ, σύμφωνα με την 106/13-5-97 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
     
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί φυσικά να ζητήσει, κατά την κρίση της, πρόσθετες πληροφορίες.
 
     
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤ. Β. ΘΩΜAΔAΚΗΣ
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης