Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1276/20.10.1995 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. Έργων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1276/20.10.1995
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. Έργων

ΠΟΛ.1276/20.10.1995 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. Έργων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. έργων

1122804/7362/Β0010/

ΠΟΛ 1276

Με αφορμή ερωτήματα, που μας υποβάλλονται, σχετικά με την εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. έργων στον αιγιαλό, από ιδιώτες για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας κ.λπ., σας πληροφορούμε τα πιο κάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Δ/τος 11/12.11.1929, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 21 του Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 τ.Α'), στους έχοντας ή προτιθέμενους να ιδρύσουν σε ιδιωτικούς χώρους τις επιχειρήσεις, που αναφέρονται σ' αυτές επιτρέπεται η απ' ευθείας παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού για κατασκευή προβλήτων ή άλλων έργων με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ο όρος "ιδιωτικοί χώροι" εν προκειμένω, πρέπει να ερμηνευθεί με την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή είναι οι ιδιόκτητοι ιδιωτικοί χώροι, καθώς και οι μισθωμένοι σε ιδιώτες χώροι, είτε από το Δημόσιο (χώρος που ανήκουν στην
ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου), είτε από ιδιώτες. Αυτονόητο είναι ότι ο μισθωμένος θαλάσσιος χώρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί παρακείμενη ιδιοκτησία του αιτούντος δεδομένου ότι αποτελεί δημόσιο κτήμα με την ευρεία έννοια του όρου, ανήκει στα "κοινά τοις πάσι" και όχι την ιδιωτική περιουσία αυτού.

Κατασκευή λιμενικών έργων στον αιγιαλό από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προβλέπεται από τις διατάξεις α) του Ν.2160/93 άρθρ. 30 και επόμενα και αφορούν σε κατασκευή τουριστικών λιμένων και β) του Ν.1540/1938 άρθρ. 13 παρ. 5 και αφορούν σε "πήξη εντός της θαλάσσης αποβαθρών ή εξέδρων".
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να εκτελούν έργα στον αιγιαλό και την παραλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 Δ/τος 11/12.11.1929 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του ιδίου Δ/τος, του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν.1416/1984 και τις διατάξεις του Α.Ν.2344/40.
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 4 του Ν.1416/84 με κοινή Υπουργική Απόφαση μπορεί να ανατεθεί σε Δήμο ή Κοινότητα η εκτέλεση λιμενικών έργων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης