Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1176/14.8.1991 Εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και Σ.866/1987

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1176/14.8.1991
Εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και Σ.866/1987


ΠΟΛ.1176/14.8.1991 Εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΔΥΟ : 1074879/5291/1410/Α0014/ΠΟΛ.1176/14.8.1991
 

Θέμα : Εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και Σ.866/1987Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ φυσικών προσώπων που προσλαμβάνονται με σχέση μίσθωσης έργου από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις.

HTML clipboar1. Με τις διατάξεις των ΑΥΟ Σ.800/129/4.3.1987 και Σ.866/139/10.3.1987 που κυρώθηκαν με το άρθρο 48 του Ν.1731/1987 ορίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο και ΝΠΔΔ, έστω και με σύμβαση μίσθωσης έργου, δεν υπάγεται στο ΦΠΑ όταν από τη φύση της παροχής των υπηρεσιών αυτών προκύπτει ότι υπάρχουν δεσμοί εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία από τον εργοδότη του.
 
2. Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1305/1982 (ΦΕΚ Α’ 146 /9.12.1982), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ Α’ 50/18.3.1988), τα φυσικά πρόσωπα που προσλαμβάνονται από το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ με σχέση μίσθωσης έργου, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις μισθώσεις εργασίας.
 
3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης μεταξύ των προσλαμβανομένων με σχέση μίσθωσης έργου και του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ, θα εξετάζεται ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων π.χ. εάν τα πρόσωπα αυτά εργάζονται με συνθήκες όμοιες με το προσωπικό, που έχει προσληφθεί με σχέση μίσθωσης εργασίας.
Η ύπαρξη δε υποχρέωσης ασφάλισης στο ΙΚΑ κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 καταδεικνύει την ύπαρξη δεσμών εξάρτησης μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών.

4. Στην περίπτωση, λοιπόν, που διαπιστώνεται η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης, η παροχή της υπηρεσίας δεν υπάγεται σε ΦΠΑ αλλά υπάγεται στο καθεστώς της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας (2%, 3% πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου ή απαλλαγή, κατά περίπτωση).

5. Οι Δ/νσεις Επιθεώρησης και συντονισμού ΔΟΥ, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να φροντίσουν για την ορθή εφαρμογή της.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης