Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1097/23.4.1991 Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1097/23.4.1991
Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου


ΠΟΛ.1097/23.4.1991 Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΔΥΟ : 1026654/1596/474/ΠΟΛ.1097/23.4.1991
 

Θέμα : Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.


Σε συνέχεια της αριθ. 1089868/5701/0014/ΠΟΛ.1254/10.12.1990 ΔΥΟ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.1881/1990 (ΦΕΚ. 42/Α) και της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ. 81 Α), διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονται στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου και στο νησί Σαμοθράκη του νομού Έβρου, εκτός των άλλων, και για την αγορά αγαθών από τη Λοιπή Ελλάδα από επιτηδευματία που έχει εγκατάσταση στα παραπάνω νησιά, εφόσον τα αγαθά προορίζονται για τα νησιά ατά. Οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στα νησιά αυτά, για να αγοράσουν τα αγαθά από τη Λοιπή Ελλάδα με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, ήτοι :
 
α) Η αγορά των αγαθών να γίνεται από επιτηδευματία εγκατεστημένο στις συγκεκριμένες περιοχές για κάλυψη επαγγελματικών αναγκών. Η εγκατάσταση του επιτηδευματία μπορεί να αποδεικνύεται, είτε με το αντίγραφο της άδειας έναρξης επιτηδεύματος και προκειμένου περί υποκαταστήματος της σχετικής βεβαίωσης της δήλωσης μεταβολών, είτε με φωτοαντίγραφο του τμήματος εκείνου του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος από το οποίο προκύπτουν το οικονομικό έτος, το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου στο φόρο επιτηδευματία, ο ΑΦΜ, το αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και η πλήρης διεύθυνση της επαγγελματικής του εγκατάστασης.  Για τα νομικά πρόσωπα τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να αποδεικνύονται από την τελευταία προσωρινή δήλωση (ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ) ΦΠΑ που υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ ή στα ΕΛΤΑ.
 
Εξάλλου στις περιπτώσεις που ο αγοραστής αναλαμβάνει ο ίδιος τη μεταφορά των αγαθών από τη λοιπή Ελλάδα προς τη νησιωτική περιοχή του Ανατ. Αιγαίου με δικό του μεταφορικό μέσον (Φ.Ι.Χ.) για ν δικαιούται μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να αναγράφει σε όλα τα αντίτυπα του φορολογικού στοιχείου που κατά περίπτωση εκδίδεται (δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής – τιμολόγιο) ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού.
 
β) Τα αγαθά να έχουν προορισμό τις παραπάνω περιοχές, δηλαδή να φτάσουν στις περιοχές αυτές από τις οποίες στη συνέχεια θα πωληθούν.

Για την απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής, εκτός των ανωτέρω, ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1254/10.12.1990 ΔΥΟ.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης