Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1296/30.12.1994 Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ, που προβλέπεται με την ΑΥΟ 11003551/8475/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1296/30.12.1994
Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ, που προβλέπεται με την ΑΥΟ 11003551/8475/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993


ΠΟΛ.1296/30.12.1994 Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ, που προβλέπεται με την ΑΥΟ 11003551/8475/Α00

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΔΥΟ : 1001135/12185/0014/ΠΟΛ.1296/ 30.12.1994
 

Θέμα : Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ που προβλέπεται με την ΑΥΟ 11003551/8475/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993


Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ανωτέρω δελτίου πέραν της 12μηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, για την οποία θεωρήθηκε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις περιπτώσεις όπου, ειδικά δελτία θεωρημένα για μία συγκεκριμένη 12μηνη χρονική περίοδο (π.χ. χρήση 1993) και λόγω μη εξάντλησης του ορίου αυτού κατά την οικεία χρονική περίοδο ισχύος τους, χρησιμοποιήθηκαν εκ παραδρομής πέραν της 12μηνης περιόδου σε επόμενη περίοδο (χρήση 1994), η συνολική αξία που αντιστοιχεί στα χρησιμοποιηθέντα εκ παραδρομής δελτία μετά τη λήξη της 12μηνης ισχύος τους αφαιρείται από το όριο απαλλαγής που δικαιούται ο υποκείμενος για την επόμενη 12μηνη χρονική περίοδο (χρήση 1994).
 
 
Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α
 
Υποκείμενος, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο από 1.1. – 31.12.92, πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας δραχμών 100.000.000. Για τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο 1.1. – 31.12.93 θεώρησε το ειδικό δελτίο απαλλαγής, σύμφωνα με την αριθμ. ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ, με όριο απαλλαγής για το έτος 1993 δρχ. 100.000.000. Όμως κατά τη χρήση 1993 πραγματοποίησε εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις συνολικής αξίας δρχ.85.000.000. Το έτος 1994, εξακολούθησε να πραγματοποιεί αγορές, με βάση το ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής του έτους 1993 αξίας δρχ. 10.000.000. Τον Μάρτιο του 1994 προσέρχεται για θεώρηση ΕΔΔΑ, για το έτος 1994 με όριο απαλλαγής δρχ. 85.000.000 όσες οι εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις που πραγματοποίησε κατά τη χρήση 1993.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, το ΕΔΔΑ για τη χρήση 1994 θα θεωρηθεί μεν για ποσό δρχ. 85.000.000 αλλά, ως αξίας προηγούμενων αγορών θα τεθεί το ποσό των δρχ. 10.000.000 και έτσι, πριν από οποιαδήποτε πραγματοποίηση αγοράς ή εισαγωγής, το παραπάνω όριο των 85.000.000 δρχ. θα μειωθεί κατά το ποσό των 10.000.000 δρχ. και υπόλοιπο ορίου απαλλαγής για το 1994 θα είναι το ποσό των 75.000.000 δρχ.
 
Για την παραπάνω παρατυπία δεν θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ως άνω Υπουργική Απόφαση.
 
Αντίθετα, οι κυρώσεις θα επιβληθούν στην περίπτωση που, κατά τη χρήση 1993, έκανε αγορές καθ’ υπέρβαση του ορίου των 100.000.000 δρχ. με τη χρήση του ΕΔΔΑ του έτους 1993.
 

2. Το νέο όριο απαλλαγής που θα προκύπτει από την ανωτέρω αφαίρεση (λ.χ. 75.000.000) καταχωρείται στο ειδικό δελτίο της επόμενης 12μηνης χρονικής περιόδου στο Η' μητρώο και στην καρτέλα Α (υποδείγματα 2, 3 και 4 της ΠΟΛ.1262) του ενδιαφερομένου.
Κατά τα λοιπά, (υπέρβαση ορίου, θεώρηση νέων δελτίων, ακύρωση παλαιών δελτίων κ.λπ.) εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την ΠΟΛ.1262/1993 διαδικασίες.
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης