Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1136/16.5.1995 Συντελεστής ΦΠΑ σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1136/16.5.1995
Συντελεστής ΦΠΑ σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή

ΠΟΛ.1136/16.5.1995 Συντελεστής ΦΠΑ σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΔΥΟ : 1058651/2749/0014/ΠΟΛ.1136/16.5.1995
 

Θέμα : Συντελεστής ΦΠΑ σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή.Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το συντελεστή του Φ.Π.Α. σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή, από αναδόχους και επιχειρήσεις που έχουν την έδρα της επαγγελματικής εγκατάστασής τους, στη λοιπή Ελλάδα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις εγκυκλίους διαταγές μας Π.4131/3046/ΠΟΛ.198/17.6.1987 και 1089868/5701/0014/ΠΟΛ.1254/10.12.1990, δεχτήκαμε ότι τα τεχνικά έργα (έργα οδοποιίας, λιμενικά, υδρευτικά, αρδευτικά κ.λπ.) που εκτελούνται στη Δωδεκάνησο, θεωρούμενα ως παραδόσεις αγαθών, υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας με συντελεστή μειωμένο κατά 30% δηλαδή υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 13%, με τις προϋποθέσεις βέβαια που ορίζει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.1642/1986.
 
2. Σύμφωνα με την αριθμ. Π.4131/3046/ΠΟΛ.198/17.6.1987 ΔΥΟ, για την εφαρμογή του ανωτέρω μειωμένου συντελεστή, έπρεπε ο εργολάβος που εκτελούσε τα έργα στις περιοχές αυτές, να έχει εργοτάξιο εκεί και να το δηλώσει, με δήλωση μεταβολών στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικον. Υπηρεσίας του τόπου που εκτελούνταν τα έργα πριν από την έναρξη κατασκευής τους, και αν επρόκειτο για έργα που ήδη είχαν αρχίσει, να δηλώνονταν στον πιο πάνω προϊστάμενο μέχρι 15 Ιουλίου 1987.
 
Με την παρούσα εγκύκλιο οι ανάδοχοι και οι επιχειρήσεις που εκτελούν ή εκτέλεσαν Δημόσια τεχνικά έργα σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή, και η έδρα των οποίων είναι στη λοιπή Ελλάδα, εφόσον δεν υπέβαλαν των ανωτέρω δήλωση, μπορούν να υπαχθούν για τις εργασίες αυτές στον μειωμένο συντελεστή 13% αφού υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία τους ΔΟΥ εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολών για την εγκατάσταση του εργοταξίου τους στις ανωτέρω περιοχές. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στον Προϊστάμενο ΔΟΥ της χωρικής αρμοδιότητας κατασκευής έργων, προκειμένου να διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη του εργοταξίου και να ελέγχει τη διακίνηση των ενσωματούμενων και χρησιμοποιούμενων σ’ αυτά αγαθών.
 
Με την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης μεταβολών, θα επιβάλλεται και το πρόστιμο που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης