Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1160/27.6.1989 Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν διακανονισμό ζημιών ασφαλιστικών εταιριών.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1160/27.6.1989
Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν διακανονισμό ζημιών ασφαλιστικών εταιριών.

ΠΟΛ.1160/27.6.1989 Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν διακανονισμό ζημιών ασφαλιστικών εταιριών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΔΥΟ : 1050903/ΠΟΛ.1160/27.6.1989
 

Θέμα : Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν διακανονισμό ζημιών ασφαλιστικών εταιριών.


Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παραγρ. 1 περ. κ' του ν.1642/86 απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες. Επίσης με την Ε.8318/3002/1493/ΠΟΛ.333/1.2.1987 διαταγή μας διευκρινίστηκαν τα εξής:

Δεν υπάγονται σε ΦΠΑ πράξεις διακανονισμού ζημιών, που ενεργούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τους, επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή κατόπιν αναθέσεως της εργασίας αυτής, από άλλες εταιρείες ελληνικές ή αλλοδαπές.
 
Αντίθετα, υπάγονται σε ΦΠΑ οι αμοιβές που εισπράττουν οι ασφαλιστικές εταιρείες διότι εξυπηρετούν άλλες ασφαλιστικές εταιρείες (εσωτερικού ή εξωτερικού), διεξάγοντας εργασίες αντ’αυτών, όπως είναι η διάθεση προσωπικού, η έρευνα ατυχήματος, η αποκατάσταση ατυχήματος, ο ορισμός πραγματογνωμόνων, γιατρών, συνεργείων αυτ/των για αποκατάσταση της ζημιάς σε περίπτωση ατυχήματος κ.λπ.
 
Με βάση τα παραπάνω διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι αμοιβές των ασφαλιστικών εταιρειών για πράξεις διακανονισμού ζημιών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, εφόσον μεταξύ τους υπάρχει συμβατική σχέση αντιπροσώπευσης, ή πρακτόρευσης δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.
 
Επομένως οι αμοιβές μίας ασφαλιστικής εταιρείας που έχει συμβατική σχέση με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς ασφάλισης, μόνο στην περίπτωση που το γραφείο αυτό είναι ασφαλιστική επιχείρηση και μεσολαβεί επ’ αμοιβή για τον διακανονισμό ζημιών που, προξενούν στην Ελλάδα αλλοδαπά αυτοκίνητα μεταξύ του παρόντος και την αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας του προξενήσαντος τη ζημιά αλλοδαπού, δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, σε κάθε άλλη περίπτωση υπάγονται σε ΦΠΑ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης