Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.225/23.7.1987 Μεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών βάσει του άρθρου 56 του Ν.1642/86.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.225/23.7.1987
Μεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών βάσει του άρθρου 56 του Ν.1642/86.


ΠΟΛ.225/23.7.1987 Μεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών βάσει του άρθρου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Μεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών βάσει του άρθρου 56 του Ν.1642/1986.

ΠΟΛ 225

(Υπ. Οικ. Ε. 7520/23.7.87, Πολ.225)
Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην υ πηρεσία μας, σχετικό με το ανωτέρω θέμα. σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος έκπτωσης από τον υποκείμενο στο φόρο προστιθέμενης αξίας. των φόρων τελών και εισφορών υπέρ του δημοσίου ή τρίτων με τους οποίους είχαν επιβαρυνθεί τ' αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών που κατείχε κατά την 1/1/87, θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.1642/1986 και της αριθ. Π.2388/1347/231286 ΠΟΛ.353 Υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 9 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Μεταξύ των άλλων. απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, ήταν και η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης αποθεμάτων από όλους τους υποκείμενους που είχαν αυτό το δικαίωμα. πλην εκείνων της παρ. 6 του άρθρου 56, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ν' ασκήσουν το δικαίωμά τους βάσει της εκκαθαριστικής δήλωσης του άρθρου 31. Όσοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμη δήλωση φόρου αποθεμάτων, ανεξάρτητα από την αιτία. στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης, γιατί η προθεσμία ήταν ανατρεπτική. Επισημαίνεται ότι επί καθολικής διαδοχής του αρχικού υποκείμενου (βλέπε πιο κάτω παρ. 2), εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων (ή για τις περιπτώσεις της παρ. 6 αρθ. 56 στο πρώτο δίμηνο του 1988), ο καθολικός διάδοχος του αρχικού υποκείμενου είχε το δικαίωμα να συμπεριλάβει στη δήλωσή του και τ' αποθέματα του αρχικού υποκειμένου, αν φυσικά ο αρχικός υποκείμενος δεν είχε υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση.

2. Η αυτοτελής μμεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης απαγορεύεται διότι οι διατάξεις του άρθ. 56 είναι "δημοσίας τάξεως». Εφόσον από νόμιμη αιτία στα δικαιώματα του αρχικού υποκειμένου υπεισέρχεται άλλος υποκείμενος σαν καθολικός διάδοχος και μόνο κατά το μέρος που ο αρχικός υποκείμενος δεν άσκησε το δικαίωμά του (άρθρο 5 § 4 του ν.1642/1986). Η νόμιμη αιτία καθολικής διαδοχής. μπορεί να πηγάζει από χαριστική αιτία (κληρονομιά, δωρεά. γονική παροχή) ή επαχθή αιτία (μεταβίβαση με αντάλλαγμα) ή οπό μετατροπή της νομικής μορφής του υποκειμένου ή από συγχώνευση ή απορρόφηση, ή εισφορά σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.
 
Επομένως. αν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις μεταβιβάζεται το δικαίωμα έκπτωσης των φόρων γι' αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών, στον καθολικό διάδοχο του αρχικού υποκειμένου.
Κατά τον έλεγχο, πρέπει να ερευνάται με προσοχή σε κάθε περίπτωση. η νόμιμη αιτία της μεταβίβασης.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης