Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1987 Περί Κυρήξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 7/87 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1987
Περί Κυρήξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 7/87 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας.


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1987 Περί Κυρήξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 7/87 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Υ.Α. Αριθ. 11601 -ΦΕΚ τ.Β΄122

Περί Κυρήξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 7/87 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3239/55, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τα Ν.Δ. 3755/57, 186/69 και 1198/72, αποφασίζουµε: Κηρύσσουµε εκτελεστή την υπ' αριθ. 7/87 απόφαση του ΠΔΔΔ Αθηνών, που εκδόθηκε για να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας, που δηµιουργήθηκε ανάµεσα στους: 1) Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, 2) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, 3) Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών, 4) Εµπορικό Σύλλογο Θεσ/νίκης αφενός και αφετέρου στη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και που αφορά στον καθορισµό των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της Χώρας, της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:
 

1. Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.86 µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της 13ης Μαρτίου 1986, αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 1987 µε την ΑΤΑ, δηλαδή κατά ποσοστό 4,1%.

2. Τα παραπάνω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων όπως διαµορφώνονται µε την προηγούµενη παράγραφο αναπροσαρµόζονται περαιτέρω από την 1.5.87 και από την 1.9.87 µε την ΑΤΑ που καθορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, αµέσως µετά την έκδοσή της, όπως προβλέπεται από το Ν. 1584/86.

3. Για τη χορήγηση της αναπροσαρµογής των µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την απόφαση αυτή θα ισχύσουν τα κλιµάκια αποδοχών που καθορίζονται από την 8210/183/28.1.87 απ. Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 2 και 3 της 1/82 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών, που προσδιορίζουν το βασικό µισθό, το βασικό ηµεροµίσθιο και τα διορθωτικά ποσά, εξακολουθούν να ισχύουν. Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενης Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την παραπάνω διαιτητική απόφαση. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 13.3.86 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

5. Τυχόν ανώτερες καθοριζόµενες αποδοχές (µισθοί και επιδόµατα) ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Δ.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 

6. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1987.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης