Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1982

Αριθ. Αποφάσεως 120/1981 - ΦΕΚ τ. Β΄ 11 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

1 Ιαν 1982

Taxheaven.gr

Αριθ. Αποφάσεως 120/1981 - ΦΕΚ τ. Β΄ 11  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Το Δευτεροβάθµιο Διοικητικό Διαιτητικό Δικαστήριο Αθηνών, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο Θεόδωρο Μέκαλη, Πρόεδρο Εφετών και τα µέλη Χαράλαµπο Σφονδύλη, Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας µε βαθµό 2ο, Κλεοβούλου Μπέµπη εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, Αντώνιο Κοµιώτη κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων που είναι στη διένεξη σαν εναλλασσόµενο εργοδοτικό µέλος, Βασίλειο Κουγέα αναπληρωτή εκπρόσωπο των µισθωτών, δεν παραβρέθηκε, λόγω κωλύµατος, ο ορισθείς σαν τακτικό µέλος του Δικαστηρίου Γεώργιος Ραυτόπουλος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, σαν εναλλασσόµενο εργατικό µέλος. Συνεδρίασε δηµόσια στο Κατάστηµα του Εφετείου Αθηνών την 24η Φεβρουαρίου 1982, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µε την παρουσία του Γραµµατέα αυτού Κων. Ρίζο και βοηθό Γραµµατέα Γεώργιο Καλλιτέρη, υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, για να λάβει απόφαση για τις εφέσεις που υποβλήθηκαν από τους 1) Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, 2) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών Ελλάδος, 3) Εµπορικούς Συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και 4) Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος, όλων κατά της µε αριθ. 1/82 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών, που αναφέρεται στη χορήγηση αυξήσεως στα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων και στη ρύθµιση µερικών άλλων γενικών όρων αµοιβής και εργασίας των µισθωτών της χώρας και εκδόθηκε για να επιλύσει τη διένεξη η οποία δηµιουργήθηκε µεταξύ των: 1) Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, 2) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών Ελλάδος και 3) των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, οι οποίοι παρέστησαν µε τους εκπροσώπους τους και τους δικηγόρους τους ήτοι, 1) ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, µε τον δικηγόρο Αντων. Βάγια 2) η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών Ελλάδος, µε τον δικηγόρο Δηµητρίου Πέγκο, 3) οι Εµπορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, δικ. µε τον Γ. Κωστόπουλο, και η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος µε τους νοµικούς συµβούλους της, Κων. Κιζιρίδη και Δηµ. Αναστασόπουλο, δικηγόρους. Προκείµενου να γίνει συζήτηση και αφού διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου η νόµιµος συγκρότηση αυτού. Τούτο έλαβε γνώση τόσο των υποβληθεισών εφέσεων, όσο και των λοιπόν εγγράφων του φακέλου και άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους , οι οποίοι ανάπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους και τις απόψεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Συντονισµού. Αφού µελέτησε τα έγγραφα και σκέφθηκε σύµφωνα µε τον νόµο:

1) Επειδή, οι εφέσεις που υποβλήθηκαν κατά της µε αριθµ. 1/82 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών, ασκήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα για το λόγο αυτό γίνονται τυπικά δεκτές και συνεξετάζονται διότι έχουν σχέση µεταξύ τους.

2) Επειδή, κατά µεν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Νόµου 3239/55, τα Διοικητικά Διαιτητικά Δικαστήρια (Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια) κατά την έρευνα της διαφοράς και την έκδοση των αποφάσεών των και κυρίως προκειµένου για τον καθορισµό των αποδοχών, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και να σταθµίζουν τας κοινωνικάς και οικονοµικάς ανάγκας, τας οποίας εξυπηρετούν οι υπό κρίση επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις, την οικονοµική και τεχνική αυτών αντοχή, το επίπεδο των χορηγουµένων αµοιβών και ηµεροµισθίων σε σχέση προς το κόστος ζωής, τους όρους, τις συνθήκες και το είδος της παρεχοµένης εργασίας και το γενικότερο συµφέρον της Εθνικής Οικονοµίας, κατά δε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Β΄ Δ/τος της 17.8.1955 "περί του τρόπου παραστάσεως των εργοδοτών και µισθωτών ενώπιον των κατά νόµον 3239/55" Διαιτητικών Δικαστηρίων συλλογικών διαφορών εργασίας, λειτουργίας, διεξαγωγής των συνεδριάσεών των κλπ. που εκδόθηκε µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας, κατ' εξουσιοδότηση από το άρθρο 16 του ανωτέρω νόµου 3239/55 κάθε ΠΔΔΔ ή ΔΔΔΔ εκτιµά ελεύθερα τα υπόψη αυτού τεθέντα στοιχεία, εκθέσεις, και πληροφορίες και σχηµατίζει γνώµην από τα υπάρχοντα και µε βάση δεδοµένα της πείρας και δεν δεσµεύεται από νοµικούς κανόνες αποδείξεως, ούτε από την παράλειψη εµφανίσεως κάποιου από τους κλητευθέντας εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων µερών ή από τη µη προσκόµιση εγγράφων ή λοιπών σχετικών στοιχείων που ζητήθηκαν. Στη προκειµένη περίπτωση κατά την κρίση της πλειοψηφίας του Δικαστηρίου που σχηµατίσθηκε από τα υπάρχοντα, µε ελεύθερη εκτίµηση των στοιχείων τα οποία ετέθηκαν υπόψη αυτού, εκθέσεων και πληροφοριών και µε βάση τα δεδοµένα της πείρας, λαµβάνονται υπόψη και σταθµίζοντας τις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες τις οποίες εξυπηρετούν οι επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις που θα επιβαρυνθούν από την παρούσα ρύθµιση, της οικονοµικής και τεχνικής αυτών αντοχής, το ύψος των αποδοχών που χορηγούνται εις τους µισθωτούς τους αµειβοµένους µε τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων σε σχέση µε το κόστος ζωής, τους όρους, τας συνθήκας και το είδος της εργασίας που παρέχεται απ' αυτούς, ορθώς δια της εκκαλουµένης αναπροσαρµόστηκαν, τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων (µισθοί και ηµεροµίσθια ασφαλείας) στα αναφερόµενα σ' αυτή ποσά και ρυθµίστηκαν µερικοί γενικοί άλλοι όροι αµοιβής και εργασίας των µισθωτών της χώρας, µε εξαίρεση την παροχή ορισµένων διευκρινίσεων που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσης αποφάσεως. Κατόπιν από τα ανωτέρω η πλειοψηφία του Δικαστηρίου κρίνει ότι οι αντίθετες για τα πιο πάνω, εφέσεις των µερών που είναι στη διένεξη, είναι απορριπτέες.

3) Επειδή, τα αιτήµατα της ΓΣΕΕ, τα αναφερόµενα

α) στην χορήγηση άδειας αναπαύσεως τεσσάρων (4) εβδοµάδων για τους συµπληρώσαντες ένα χρόνο υπηρεσίας και τον διπλασιασµό της άδειας των σπουδαστών

β) στην συνοµολόγηση υποχρεώσεως των εργοδοτών για την είσπραξη από αυτούς της συνδικαλιστικής συνδροµής για λογαριασµό της Γεν. Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και των λοιπών εργατικών οργανώσεών της και

γ) στον καθορισµό 5νθηµέρουεβδοµαδιαίας εργασίας και στον ιδιωτικό τοµέα, τα µεν δυο πρώτα δεν προβλήθησαν κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε τους εργοδότας και για το λόγο αυτό δεν δύνανται σύµφωνα µε τον νόµο να αποτελέσουν αντικείµενο της υπό κρίση συλλογικής διαφοράς εργασίας, για τον δεύτερο δεν υφίσταται σχετική νοµοθετική πρόβλεψη, για δε τον τρίτο απαιτείται για τον ιδιωτικό τοµέα η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών, της λειτουργίας, της ιδιοµορφίας και των δυνατοτήτων του κλάδου της οικονοµίας πράγµατα που δεν προκύπτουν από τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν στο Δικαστήριο. Εκτός αυτού η ισχύουσα νοµοθεσία παρέχει την ευχέρεια ρυθµίσεως του θέµατος αυτού µε την διαδικασία των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, καθώς αποφάνθηκε και το πρωτοβάθµιο Δικαστήριο. Κατόπιν των ανωτέρω η πλειοψηφία του Δικαστηρίου έκρινε ότι πρέπει να απορριφθούν οι σχετικοί λόγοι εφέσεων των µισθωτών.

4) Επειδή, η µε αριθ. 120/81 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών καταγγέλθηκε µε την 24.11.81 και έγιναν οι σχετικές διαπραγµατεύσεις µε τις εργοδοτικές οργανώσεις για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας από το παλαιό Δ.Σ. της ΓΣΕΕ, πλην όµως στη συνέχεια µε την υπ' αριθ. 9305/81 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διορίσθηκε νέα Διοίκηση στη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος και υποβλήθηκαν συµπληρωµατικές προτάσεις στις νέες διαπραγµατεύσεις που επακολούθησαν µε συνέπεια, λόγω µη νοµίµου εκπροσωπήσεως των µισθωτών να επέλθει κάποια καθυστέρηση στην έκδοση της αποφάσεως, ώστε να δικαιολογείται, κατά την κρίση της πλειοψηφίας του Δικαστηρίου η έναρξη ισχύος της παρούσης από 1.1.82. Για τον λόγο αυτό πρέπει να απορριφθούν οι σχετικοί λόγοι εφέσεων των εργοδοτών. Δια ταύτα Επιλύοντας την συλλογική διαφορά που δηµιουργήθηκε ανάµεσα στις εργοδοτικές οργανώσεις: 1) Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών 2) Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών-ΒιοτεχνώνΕλλάδος 3) Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών 4) Εµπορικού Συλλόγου Πειραιώς και 5) Εµπορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης και της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Δέχεται τυπικά τις από τα µέρη που είναι στη διένεξη, υποβληθείσες εφέσεις κατά της µε αριθ. 1/82 αποφάσεως ΠΔΔΔ Αθηνών, απορρίπτοντας δε αυτές κατ' ουσία και για τους εις το σκεπτικό αναφεροµένους λόγους, αποφασίζει τα κατωτέρω:
 

Άρθρο 1 Στους µισθωτούς που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη όλης της χώρας και αµείβονται µε τα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων (µισθοί και ηµεροµίσθια ασφαλείας), όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31.12.1981, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθ. 120/1980 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, απάσης της χώρας" (Υ.Α. 19955/1980 - ΦΕΚ 1303/Β/80), προσαυξηµένα µε το επίδοµα τριετιών, χορηγείται από 1.1.1982, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων περί των αποδοχών των υπαλλήλων που δεν έχουν συµπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και µαθητευοµένων εργατοτεχνιτών, διορθωτικό ποσό δρχ 5.000 για τους υπαλλήλους το µήνα και δρχ. 200 για τους εργατοτεχνίτες ηµερησίως.
 

Άρθρο 2 Στους εργατοτεχνίτες που έχουν συµπληρώσει 9ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία µετά την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και δεν υπάγονται σε άλλη ειδικότερη ρύθµιση (ΣΣΕ, ΔΑ ή ΚΥΑ), χορηγείται από 1.1.82 τρίτη τριετία εκ ποσοστού 5% που υπολογίζεται στο βασικό ηµεροµίσθιο της 31.12.1981.
 

Άρθρο 3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια αποδοχών των µισθωτών (βασικός µισθός ή βασικό ηµεροµίσθιο, διορθωτικό ποσό και τριετίες), που αναφέρονται στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής, διαµορφώνονται από 1.1.82, ως ακολούθως:

1) Για τους υπαλλήλους

α. Μισθωτοί που έχουν συµπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συµπληρωµένη 3ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία δρχ. 18.580, ήτοι:
Βασικός µισθός δρχ. 13.580
Διορθωτικό ποσό δρχ. 5.000

β. Μισθωτοί που διανύουν το 15ο έως το 19ο έτος της ηλικίας τους, ασχέτως προϋπηρεσίας δρχ. 15.780, ήτοι:
Βασικός µισθός δρχ. 11.530 και
Διορθωτικό ποσό δρχ. 4.250

γ. Μισθωτοί µετά τη συµπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους που δεν υπάγονται σε άλλη ειδικότερη ρύθµιση (ΣΣΕ, ΔΑ ή ΚΥΑ),

(1). Όσοι έχουν συµπληρώσει 3ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία δρχ. 19.938 ήτοι: Βασικός µισθός δρχ. 13.580 Προσαύξηση µιας 3ετίας δρχ. 1.358 Διορθωτικό ποσό δρχ. 5.000
(2) Όσοι έχουν συµπληρώσει 6ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία δρχ 21.296, ήτοι: Βασικός µισθός δρχ. 13.580 Προσαύξηση δυο τριετιών δρχ. 2.716 Διορθωτικό ποσό δρχ. 5.000
(3) Όσοι έχουν συµπληρώσει 9ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία δρχ. 22.654, ήτοι: Βασικός µισθός δρχ. 13.580 Προσαύξηση τριών τριετιών δρχ. 4.074 Διορθωτικό ποσό δρχ. 5.000
(4) Για τους εργατοτεχνίτες

(α) Μισθωτοί, µετά την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή προκειµένου για µαθητευόµενους µηχανοτεχνίτες, του κλάδου της σιδηροβιοµηχανίας, µετά την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και ενός έτους τουλάχιστον απασχόλησης στον κλάδο δρχ. 825, ήτοι: Βασικό ηµεροµίσθιο δρχ. 625 Διορθωτικό ποσό δρχ. 200

(β) Μισθωτοί µετά την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους που δεν υπάγονται σε άλλη ειδικότερη ρύθµιση (ΣΣΕ ή ΔΑ ή ΚΥΑ):
(1) Όσοι έχουν συµπληρώσει 3ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία δρχ. 857, ήτοι: Βασικό ηµεροµίσθιο δρχ. 625 Προσαύξηση µιας τριετίας δρχ. 32 Διορθωτικό ποσό δρχ. 200
(2) Όσοι έχουν συµπληρώσει 6ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία δρχ. 888, ήτοι: Βασικό ηµεροµίσθιο δρχ. 625 Προσαύξηση δυο τριετιών δρχ. 63 Διορθωτικό ποσό δρχ. 200
(3) Όσοι έχουν συµπληρώσει 9ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία δρχ. 919, ήτοι: Βασικό ηµεροµίσθιο δρχ. 625 Προσαύξηση τριών τριετιών δρχ. 94 Διορθωτικό ποσό δρχ. 200
 

3) Για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες Για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες που δεν έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις της ηλικίας και προϋπηρεσίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου της αποφάσεως αυτής.

(α) Κατά το 1ο έτος υπηρεσίας δρχ. 537, ήτοι: Βασικό ηµεροµίσθιο δρχ. 407 Διορθωτικό ποσό δρχ. 130
 

(β) Κατά το 2ο έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δρχ. 619, ήτοι: Βασικό ηµεροµίσθιο δρχ. 469 Διορθωτικό ποσό δρχ. 150
 

(γ) Κατά το 3ο έτος υπηρεσίας ήπροϋπηρεσίας δρχ. 702, ήτοι: Βασικό ηµεροµίσθιο δρχ. 532 Διορθωτικό ποσό δρχ. 170
 

4) Στα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια αποδοχών των µισθωτών δεν περιλαµβάνεται το επίδοµα γάµου, το οποίο δικαιούνται οι έγγαµοι µισθωτοί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατηρούνται σε ισχύ και το οποίο υπολογίζεται στους βασικούς µισθούς ή στα βασικά ηµεροµίσθιά τους της 31.12.81.
 

Άρθρο 4 Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων (µισθοί και ηµεροµίσθια ασφαλείας) και µε τις ίδιες προϋποθέσεις ηλικίας, όπως αυτά καθορίζονται µε την υπ' αριθ.120/80 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, αποτελούν και για τους µε την ιδιότητα του εργατοτεχνίτου ή υπαλλήλου απασχολούµενους σε σταθερό εργοδότη και αµειβόµενους κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή µε άλλο σύστηµα αµοιβής, κατώτατα όρια αµοιβής, προσαυξανόµενα κατά το διορθωτικό ποσό που χορηγείται µε το άρθρο 1 της αποφάσεως αυτής. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να συµπληρώνουν αυτά κατά το τυχόν ποσό που υπολείπεται µέχρις εξασφαλίσεως των ανωτέρω ποσών (βασικός µισθός ή ηµεροµίσθιο και διορθωτικό ποσό).
 

Άρθρο 5

1) Σαν προϋπηρεσία για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη, για µεν τους υπαλλήλους µετά την συµπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, σε θέση και ειδικότητα παρεµφερή και ανάλογη µε αυτή που κατέχουν, για δε τους εργατοτεχνίτες, µετά την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 υποπαρ. α΄ του άρθρου 1 για τους µαθητευόµενους µηχανοτεχνίτες του κλάδου της σιδηροβιοµηχανίας.

2) Για τον καθορισµό των ηµεροµισθίων των µαθητευόµενων εργατοτεχνιτών λαµβάνεται υπόψη, τόσο η προϋπηρεσία που διανύθηκε στον ίδιο εργοδότη, όσο και αυτή που διανύθηκε σε άλλους εργοδότες του κλάδου.
 

Άρθρο 6 Το ανωτέρω διορθωτικό ποσό, όπως και το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρµογή της κατωτέρω αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των αποδοχών, προστίθεται στο σύνολο των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι προσαυξήσεις της Κυριακής ή νυχτερινής εργασίας, η υπερεργασία, οι υπερωρίες, τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδοµα αδείας, καθώς και η αποζηµίωση για την εκτός έδρας εργασία.
 

Άρθρο 7 Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των ποσοστών λόγω τριετιών και επιδόµατος γάµου εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων, από τον προσδιορισµό των ηµεροµισθίων των µαθητευοµένων εργατοτεχνιτών (65%, 75% ή 85%) και από το ποσοστό κατά το οποίο θα αυξάνονται οι αποδοχές των µισθωτών από την εφαρµογή της ΑΤΑ, στρογγυλοποιούνται στην επόµενη µονάδα.
 

Άρθρο 8

1) Από 1.1.82 καθιερώνεται η αρχή της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ) των αποδοχών των µισθωτών που αναφέρονται στα άρθρο 1 της αποφάσεως αυτής, η οποία θα γίνεται στην αρχή του εποµένου 4µήνου, σύµφωνα µε το ποσοστό µεταβολής του δείκτη ΤιµώνΚαταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγούµενου 4µήνου, που θα καθορίζεται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και οικονοµικών, που ορίζεται στην παρ. [-] της αριθ. 9019/295/82 απόφαση του Υπ. Οικονοµικών.

2) Κατά την πρώτη εφαρµογή της ΑΤΑ, η οποία θα αρχίσει αυτόµατα την 1.5.82, θα ληφθούν υπόψη οι συνολικές αποδοχές κάθε εργαζόµενου της 30.4.82, που θα αποτελούνται από τους βασικούς µισθούς ή βασικά ηµεροµίσθια, προσαυξηµένα µε τα τυχόν επιδόµατα 3ετιών και γάµου, καθώς και το διορθωτικό ποσό.

3) Κατά την εφαρµογή της ΑΤΑ για το 2ο 4µηνο του 1982, θα ληφθούν υπόψη οι αποδοχές της προηγουµένης παρ. 2 όπως τυχόν θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.82, προσαυξηµένες κατά το ποσό της ΑΤΑ του 1ου 4µήνου.

4) Σε περίπτωση µεταβολής των αποδοχών της παρ. 2 του ίδιου άρθρου από οποιαδήποτε αιτία, θα διενεργείται νέος προσδιορισµός του ποσού της ΑΤΑ από την χρονολογία που επέρχεται η µεταβολή. Κατά τον ίδιο τρόπο θα εφαρµόζεται η ΑΤΑ και τα επόµενα 4µηνα.
 

Άρθρο 9

1) Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 1982 σε 41 ώρες.

2) Η παρ. 2 του άρθρου 3 της Γενικής Εθνικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας της 26.2.1975 "περί εφαρµογής των αρχών ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ηµερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών", που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του Ν. 133/1975, εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση υπερεργασίας πάνω από τα όρια εργασίας που καθορίζονται ανωτέρω.

3) Ωράρια εργασίας εβδοµαδιαίας εργασίας, που ισχύουν ή εφαρµόζονται και τα οποία είναι βραχύτερα από τα καθοριζόµενα µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγονται.

4) Η αµοιβή που οφείλεται στους µισθωτούς του πάνω από τα όρια εβδοµαδιαίας εργασίας που καθορίζονται µε το άρθρο αυτό υποχρεώνονται να καταβάλλουν συµπληρωµατική αµοιβή, ως εξής:

α) Από 1 Ιανουαρίου 1982 µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1982 για την 42η ώρα το ωροµίσθιο που αντιστοιχεί σ' αυτή απλό και για κάθε ώρα υπερεργασίας πάνω από 42 ώρες και µέχρι συµπληρώσεως 48 ωρών εβδοµαδιαίως προσαυξηµένο κατά 25%.

β) Από 1 Ιανουαρίου 1983 για κάθε ώρα εργασίας πάνω από 41 ώρες και µέχρι συµπληρώσεως 48 ωρών εβδοµαδιαίως το ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 25%.

5) Οι διατάξεις του άρθρου 5 της Εθνικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας της 26.2.1975 "περί της εφαρµογής των αρχών της ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ηµερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδοµαδιαίας εργασίας µισθωτών", που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του Ν. 133/1975 καθώς και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 και των παρ. 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 6/1979 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως ετέρων θεµάτων εργασίας των µισθωτών απάσης της χώρας" που κυρώθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 1082/1980 ισχύουν αναλόγως και για την εφαρµογή της αποφάσεως αυτής.

Άρθρο 10 Διατηρούνται σε ισχύ κατά τα ειδικότερα που ορίζονται σ' αυτές όπως τυχόν συµπληρούνται και τροποποιούνται µε την παρούσα απόφαση, οι διατάξεις: της παρ. 3 του άρθρου 1 της από 26.2.75 ΕΓΣΣΕ (Υ.Α. 11400/75 - ΦΕΚ 276/Β/4.3.75) εφαρµοζόµενες ανάλογα για τα χορηγούµενα µε το άρθρο 1 της αποφάσεως αυτής διορθωτικά ποσά, της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 26.1.77 ΕΓΣΣΕ (Υ.Α. 4943/77- ΦΕΚ 60/Β/1.2.77), της παρ. 1 εδάφ. α΄ περίπτωση (ββ) και της παρ. 1 εδάφ. β΄ περίπτωση (δδ) της αριθ. 10/76 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 21378/76 - ΦΕΚ 671/Β/20.5.76) των παρ. 4 και 6 της ΔΑ 100/79 (Υ.Α. 18925/79 - ΦΕΚ 1137/Β/27.12.79), της από 14.2.61 συµπληρωµατικής ΕΓΣΣΕ (Υ.Α. 17411/61 - ΦΕΚ 74/Β/6.3.61), της από 26.2.75 ΕΓΣΣΕ, που αφορούν την εφαρµογή των αρχών της ίσης αµοιβής εργασίας αρρένων και θηλέων κλπ. της παρ. 2 της αριθ. 10/76 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την παρ. 4 της αριθ. 9/78 αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου (Υ.Α. 9200/78 ΦΕΚ 183/Β/3.3.78) και των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, και 8 της αριθ. 6/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 11282/79 ΦΕΚ 194/Β/24.2.79). Διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι ευνοϊκότερες από την απόφαση αυτή διατάξεις.
 

Άρθρο 11 Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµο, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ, ΔΑ, Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής.
 

Άρθρο 12 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής, µε τις διακρίσεις που γίνονται ανωτέρω, αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1982. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και έγινε.
 

Αθήνα 3 Μαρτίου 1982
Ο Πρόεδρος        Ο Γραµµατεύς
ΘΕΟΔ. ΜΕΚΑΛΗΣ ΚΩΝ. ΡΙΖΟΣ

Taxheaven.gr