Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε57/39/25.6.2009 Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε57/39/25.6.2009
Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ


ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε57/39/25.6.2009 Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 25/6/2009
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/39

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ»
ΣΧΕΤ. : Γενικό Έγγραφο Ε57/42/01-08-2008

Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58/03-04-2008) ο κλάδος ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) , που ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 394/1936, εντάχθηκε από 1/8/2008 στον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του παραπάνω νόμου , προβλέφθηκε η σύσταση ενός νέου φορέα Πρόνοιας με την επωνυμία Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα ( ΤΑΠΙΤ), στο οποίοι εντάχθηκαν φορείς και κλάδοι πρόνοιας, μεταξύ αυτών και ο κλάδος προνοίας του τ. ΤΑΞΥ ως τομέας Πρόνοιας ξενοδοχοϋπαλλήλων, στο οποίο μεταβιβάζεται η περιουσία του, σαν καθολικός διάδοχος

Με αφορμή ερωτήματα Υποκ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αλλά και εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ, μισθολογικών περιόδων μέχρι 31/07/2008, σχετικά με θέματα που αφορούν χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Αν η επιχείρηση οφείλει στο τ. ΤΑΞΥ, έχει ρυθμίσει την οφειλή της στο ΤΑΠΙΤ και είναι ενήμερη με αυτή, εφόσον δεν έχει οφειλή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος, χωρίς να αναγράφεται ποσό ή ποσοστό παρακράτησης.

β) Αν η επιχείρηση οφείλει στο τ. ΤΑΞΥ χωρίς να έχει ρυθμιστεί η οφειλή στο ΤΑΠΙΤ και δεν υπάρχει παράλληλα οφειλή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, δεν χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας .
Προκειμένου να χορηγηθεί απαιτείται αίτηση ρύθμισης των οφειλών του τ. ΤΑΞΥ στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Εφόσον υποβληθεί αίτηση ρύθμισης στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ , τότε χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος

γ) Αν η επιχείρηση καταθέσει αίτηση ρύθμισης, της οφειλής του τ. ΤΑΞΥ, στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ ενώ υπάρχει οφειλή στο Ίδρυμα για την οποία έχει υποβληθεί αίτησης ρύθμισης, τότε θα ρυθμίζεται (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) μόνο αυτή και θα παραμένει σε εκκρεμότητα η οφειλή του τ. ΤΑΞΥ.
Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος κατά τα γνωστά (λαμβάνοντας υπΆ όψη τους όρους της απόφασης ρύθμισης).

δ) Αν ο εργοδότης έχει ρυθμισμένες οφειλές στο ΤΑΠΙΤ και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κατΆ αναλογία με την περίπτωση (α) του παρόντος εγγράφου (θα εξετάζεται αν είναι ενήμερος ή όχι με την ρύθμιση των οφειλών του τ. ΤΑΞΥ).

ε) Αν η επιχείρηση έχει οφειλές στο τ. ΤΑΞΥ αλλά και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς να έχουν ρυθμιστεί και ζητήσει βεβαίωση οφειλής τότε στο χορηγούμενο αποδεικτικό θα αναγράφονται μόνο οι οφειλές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Τα παραπάνω ισχύουν μεχρι την έκδοση της σχετικής Υ.Α. με την οποία θα δοθούν οδηγίες και διευκρινήσεις.
Συν/να : πίνακας διανομής
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης