Αριθ.Πρωτ.: 22409/5.12.2005

Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν.3386/05.

5 Δεκ 2005

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 10559
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22409/05


 

Προς : Περιφέρειες της Χώρας,
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και ΜετανάστευσηςΘΕΜΑ: Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν.3386/05.

 

Σε συνέχεια της αριθ. 30/05/20.10.2005 εγκυκλίου μας, σας πληροφορούμε ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισήλθαν στη Χώρα με θεώρηση εισόδου, οποιουδήποτε τύπου, που έχει εκδοθεί από ελληνική προξενική αρχή που εδρεύει στο εξωτερικό με ημερομηνία έκδοσης μέχρι την 31.12.2004 και προκύπτει από το διαβατήριό τους είσοδος σε χώρα μέλος του ενιαίου χώρου SCHENGEN μέχρι την 31.12.2004, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σφραγίδα εισόδου στο διαβατήριο από τις ελληνικές υπηρεσίες των σημείων διαβατηριακού ελέγχου, καθόσον από τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου από τις Ελληνικές προξενικές αρχές τεκμαίρεται ως τόπος προορισμού η Ελλάδα και τούτο λειτουργεί ισοδύναμα προς την σφραγίδα εισόδου.
 

Επίσης σας διευκρινίζουμε ότι το έγγραφό μας αριθ. 20798/23.11.2005 αναφέρεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια με ομαδική θεώρηση εισόδου, χωρίς να τεθεί στο διαβατήριό τους σφραγίδα εισόδου από τις υπηρεσίες των σημείων διαβατηριακού ελέγχου. Αντίθετα σε περίπτωση που το διαβατήριό τους σφραγίστηκε από τις αρχές διαβατηριακού ελέγχου, αυτοί μπορούν να αποδείξουν τη διαμονή τους στη Χώρα μέχρι 31.12.2004.
 

Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση του παρόντος στους Ο.Τ.Α. της χωρικής σας αρμοδιότητας.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ


Taxheaven.gr