Αριθ.Πρωτ.: 21571/23.11.2005

Υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05.

23 Νοέ 2005

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 10559
Τηλ. : 2103316910
 

Αθήνα, 23-11-2005
Αριθ. Πρωτ.: οικ 21571/2005


 

Προς :Υπουργείο Εξωτερικών
Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης
Εσωτερικών Υποθέσεων & SCHENGEN

(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι αλλοδαπές προξενικές αρχές στην χώρα μας)


ΘΕΜΑ :Υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05.

.
Με την αριθμ. 30/Α.Π.19470/20-10-2005 εγκύκλιό μας έγιναν δεκτά τα εξής:
 

Σε περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτης χώρας προσκομίσουν ως αποδεικτικό στοιχείο διαμονής στη χώρα μέχρι την 31-12-2004 διαβατήριο, το οποίο έχει εκδοθεί από αλλοδαπή προξενική αρχή στην Ελλάδα μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, τούτο λειτουργεί ισοδύναμα με την θεώρηση εισόδου.
 

Συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υφίσταται στο διαβατήριο σχετική εγγραφή ότι εκδόθηκε από την συγκεκριμένη προξενική αρχή που εδρεύει στη χώρα μας και η ημερομηνία έκδοσής του να είναι πριν την 31-12-2004. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου δεν εμφανίζονται οι ανωτέρω εγγραφές επί του διαβατηρίου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί αποδεικτικό της διαμονής του στη χώρα μέχρι 31-12-2004.
 

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ


Taxheaven.gr