Αριθ.Πρωτ.: 11682/23.6.2006

Παράβολα για την άδεια διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών.

23 Ιούν 2006

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση:  Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Τηλ. : 210 32 29 937
Email: [email protected]       Αθήνα,  23 Ιουνίου 2006
Α.Π : οικ. 11682/06   
                       
  

Προς:
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

   

ΘΕΜΑ: «Παράβολα για την άδεια διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών».Όπως σας είναι γνωστό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 92, παρ.1 και 2 του ν.3386/05, από 1.1.2006 τα παράβολα του άρθρου αυτού εισπράττονται μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, δηλαδή τους Δήμους και τις Κοινότητες τις χώρας. Ωστόσο, όπως μας γνώρισε το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, μεγάλος αριθμός παραβόλων ακυρώνονται σε καθημερινή βάση από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να επισημάνετε στους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας ότι η χορήγηση των σχετικών παραβόλων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και αφού ελεγχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής του αιτούντος. Επίσης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας επιμένει να καταθέσει σχετική αίτηση, μολονότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις  του νόμου, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο, δεδομένου ότι αυτό είναι συνυφασμένο με την άσκηση του αιτήματος και όχι με την τελική έκβαση της υπόθεσης. Εφόσον τελικά γίνει η κατάθεση της αίτησης και το αίτημα απορριφθεί, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής του καταβληθέντος παραβόλου.

Τέλος, δεδομένου ότι το παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, σας γνωρίζουμε ότι θα γίνονται δεκτά τα παράβολα που έχουν από άλλο Δήμο από αυτόν στον οποίο τελικά κατατίθενται.


Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας. 
                                             
                                                                        
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
                                                                                 
ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣTaxheaven.gr