Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 6979/12.6.2007 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 6979/12.6.2007
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους.

Αριθ.Πρωτ.: 6979/12.6.2007 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες : 210 37 41 218
                     210 37 41 268
email: [email protected] ypes. gr 
fax: 210 37 41 239            
 
ΕΠΕΙΓΟΝ         

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Α.Π.  6979/07
          
    
Προς:
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης &
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί
άμεσα στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας αρμοδιότητας )                   Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους»


Σχετ.:Το με Α.Π. 102744/588/2007 έγγραφο της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και ύστερα από σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα, κρίνουμε σκόπιμο να σας διευκρινίσουμε ότι αυτό αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις πολιτογράφησης ομογενών υπηκόων Αλβανίας και δεν έχει ισχύ για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3386/2005(ΦΕΚ 212 Α΄) όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, στις περιπτώσεις μεταφράσεων ξενόγλωσσων πιστοποιητικών (π.χ. γέννησης, γάμου, οικογενειακής κατάστασης) στην ελληνική γλώσσα από δικηγόρους, αυτά οφείλουν να γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της χώρας, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες εκ του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ.3026/1954, ΦΕΚ 235 Α΄) προϋποθέσεις, ήτοι εάν οι εν λόγω μεταφράσεις συνοδεύονται από το μεταφρασθέν έγγραφο και υπάρχει βεβαίωση του δικηγόρου με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι η μετάφραση αφορά στο συγκεκριμένο ξενόγλωσσο έγγραφο, διαφορετικά αυτή δε θα λαμβάνεται υπόψη.

                                                                                            

Ο Γεν. Γραμματέας 

Π. Γεωργιάδης                                                              


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης