Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1253/9.10.1995 Συμπλήρωση της αριθμ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1253/9.10.1995
Συμπλήρωση της αριθμ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο


ΠΟΛ.1253/9.10.1995 Συμπλήρωση της αριθμ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1995
Αρ. Πρωτ. : 1109238/8708-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.: 11.10.1995Ε.Δ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1253

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθμ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφασης μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

1109238/8708-11/0016/ΠΟΛ. 1253/9.10.1995

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α' 90), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει με αποφάσεις του περιορισμούς κατά οφειλετών που δεν έχουν εκπληρώσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

2. Την απόφασή μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 (ΦΕΚ 508 Β' 90) "περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο", όπως ισχύει σήμερα.

3. Το γεγονός ότι με την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ν.2218/1994) και τη σύσταση σ' αυτές οικονομικών υπηρεσιών από τις οποίες εξυπηρετούνται οι ιατροί, κλινικές, νοσοκομεία, φαρμακοποιοί κ.λπ., που παρέχουν υπηρεσίες ή χορηγούν φάρμακα σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων, απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση της πληρωμής των ανωτέρω συναλλασσομένων, όπως προκύπτει και από σχετικά έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

4. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β' 94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφασή μας δεν συνεπάγεται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 της απόφασής μας αριθμ.2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β' 90), όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

"Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο είναι δίμηνη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκτελωνισμού εμπορευμάτων, της σύναψης συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά, καθώς επίσης και της είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο ή τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία για παροχή υπηρεσιών ιατρικού περιεχομένου ή χορήγηση φαρμάκων, που η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας είναι τετράμηνη".

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης