Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1252/6.10.1995 Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου των δεδουλευμένων τόκων δανείου, που του χορηγήθηκε για εξόφληση στεγαστικού δανείου, που του είχε χορηγηθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1252/6.10.1995
Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου των δεδουλευμένων τόκων δανείου, που του χορηγήθηκε για εξόφληση στεγαστικού δανείου, που του είχε χορηγηθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας


ΠΟΛ.1252/6.10.1995 Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου των δεδουλευμένων τόκων δανείου, που το

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.:1112001/2544/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1252

ΘΕΜΑ: 'Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου των δεδουλευμένων τόκων δανείου, που του χορηγήθηκε για εξόφληση στεγαστικού δανείου, που του είχε χορηγηθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

1112001/2544/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν, μεταξύ άλλων, και για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ' αυτόν με
υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

2. Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 507/7/27.8.92 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι δυνατή η χορήγηση από τράπεζες νέου δανείου για την εξόφληση παλαιού δανείου, που χορηγήθηκε για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση λήψης από την ίδια τράπεζα ή άλλη, με σκοπό την εξόφληση του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλιού (στεγαστικού) δανείου, εκπίπτουν από το εισόδημά του.

4. Η έκπτωση γίνεται μόνον στους δεδουλευμένους τόκους του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού, που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλιού δανείου και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλιού δανείου.

5. Για την αναγνώριση της ανωτέρω έκπτωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο της τράπεζας που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

α) Ο σκοπός του δανείου, δηλαδή ότι το δάνειο χορηγήθηκε για την εξόφληση παλιού στεγαστικού που είχε χορηγηθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
β) Το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου.
γ) Ο χρόνος λήξης του παλιού δανείου.
δ) Εννοείται, ότι θα αναγράφεται επίσης ότι και για το νέο δάνειο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο.

6. Επίσης, στη βεβαίωση καταβολής τόκων που εκδίδει η τράπεζα που χορήγησε το νέο δάνειο, στο τέλος κάθε έτους, πρέπει να βεβαιώνεται το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, καθώς και ότι οι τόκοι αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού
δανείου που δεν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου.

7. Κάθε προηγούμενη διαταγή αντιθέτου περιεχομένου προς την παρούσα ανακαλείται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης