Αριθ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/ Φ15_26034 σχετ: 26517/24.11.2006

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών.

24 Νοέ 2006

Taxheaven.gr
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ           
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ                           


Ταχ.Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ. 106 74, Αθήνα   
Πληροφορίες: Θ. Σκλαπάνης   
Τηλ.: 210 - 3393106
FAX: 210 - 3393100
e-mail: [email protected]
       

ΠΡΟΣ:
ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αμαλίας 2 και Οθωνος 10, 10557, Αθήνα   
 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Κ.Ε.Π 6ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Αριστοτέλους 84, 104 34, Αθήνα

ΚΟΙΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα

ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αθήνα, 24 -11-2006
Αρ. Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/ Φ15_26034 σχετ: 26517
  

Θέμα:  "Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών."
    
Μετά από ερωτήματα που είχαν τεθεί στην Υπηρεσία μας, εγγράφως και προφορικά, από Διοικητικές Αρχές και Κ.Ε.Π., αλλά και ενδιαφερόμενους πολίτες, σχετικά με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών, υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος και διαμονή στη Χώρα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν.3386 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 212 / Α΄/ 23.8.2005), σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του αριθμ. 17733 / 06 / 13.11.2006 εγγράφου, με το οποίο παρέχονται οι σχετικές διευκρινίσεις, από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΨΩΜΙΑΔΟΥ


Taxheaven.gr