Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/10.3.2009 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/10.3.2009
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ


Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/10.3.2009 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ         
Οργανισμός                      
Ασφάλισης                                                       
Ελευθέρων                    
Επαγγελματιών                                                


Αθήνα , 10/ 03 /2009
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/4 /22701 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :31
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ             : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ         
ΤΜΗΜΑ                   : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ             : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ        : Π. ΚΑΡΥΔΑΣ                                
ΤΗΛ.                      : 210 5274390                                                      
FAX                        : 210 5220504                                                
ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακα Α

                                                                                                                         

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ .
Σχετ.: 1) Το αρθ. 21 ν.3446/06,
         2) η ΥΑ/ΟΙΚ43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση,
         3) τα  αρ.πρωτ. 2583/297/16-01-09 και 5013/595/27-01-09 έγγραφα του Υπουργείου Μεταφορών.
               
            
  Για το παραπάνω θέμα σας υπενθυμίζουμε ότι με το αρθ. 13 της Υπουργικής Απόφασης Φ80000/7228/308 ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/14.09.06 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ που εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ.29 του Π.Δ. 258/2005 και στο αρθ.12 του ν.2676/99, για την διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή απαιτείται η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης όμως ρητά ακόμα προβλέπεται η κατάθεση φωτοαντιγράφου αυτής σε περίπτωση μετατροπής της σε ερασιτεχνική ή αν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι  “ δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση“.
             
  Με το αρθ.21 ν.3446/06 οι κάτοχοι  άδειας οδήγησης των Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε κατηγοριών που ασκούν το επάγγελμα του οδηγού υποχρεούνται, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την συνταξιοδότησή τους, να καταθέτουν και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός, βάσει του οποίου απαγορεύεται μετά από την συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας που προϋποθέτει την κατοχή άδειας οδήγησης των ως άνω κατηγοριών.
                
 Κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΑ/ΟΙΚ43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541 τ.Β΄) με την οποία καθορίστηκε ο σχετικός Εθνικός Κωδικός Αριθμός και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης ισχύος του η 30/09/2008.
                
  Κατά συνέπεια ύστερα από τα παραπάνω  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση  δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση της πρωτότυπης επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης στην οποία θα αναγράφεται για τις περιπτώσεις λόγω γήρατος ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός <<120>>,για τις περιπτώσεις λόγω αναπηρίας ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός <<116>>  βάσει των οποίων απαγορεύεται μετά  από τη συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.
                       
   
   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
        Ι.  ΜΑΡΙΑ                                                                                   Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
     


      
                                                                                             


                                                                                                     

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης