ΠΟΛ.1248/29.9.1995

Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή του έγινε στις 31.8.95

29 Σεπ 1995

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1109542/8704-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)
2. Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16)

ΠΟΛ 1248

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή του έγινε στις 31.8.95.

1109542/8704-20/0016/

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Το γεγονός ότι από το ΚΕΠΥΟ έγιναν εκκαθαρίσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 1995 την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 1995 με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανός χρόνος για την παραλαβή από τους υποχρέους του εκκαθαριστικού σημειώματος για την καταβολή του φόρου.

3. Την αριθ. 1026431/268/0006Α'/2.3.94 (ΦΕΚ 154Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 16 Οκτωβρίου 1995 την προθεσμία καταβολής του βάση δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995, η εκκαθάριση του οποίου έγινε από το ΚΕΠΥΟ με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1995.
Η παραπάνω ημερομηνία λήξης πληρωμής αναγράφεται από το ΚΕΠΥΟ στα σχετικά προεκδιδόμενα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης.
Η παράταση ισχύει μόνο για τους οφειλέτες που έλαβαν εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 1995 με ημερομηνία εκκαθάρισης 31 Αυγούστου 1995 και θα καταβάλουν το φόρο εισοδήματος ολικά ή την πρώτη δόση αυτού μέχρι την ημερομηνία της παράτασης.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr