Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1248/29.9.1995 Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή του έγινε στις 31.8.95

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1248/29.9.1995
Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή του έγινε στις 31.8.95


ΠΟΛ.1248/29.9.1995 Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1109542/8704-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)
2. Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16)

ΠΟΛ 1248

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή του έγινε στις 31.8.95.

1109542/8704-20/0016/

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Το γεγονός ότι από το ΚΕΠΥΟ έγιναν εκκαθαρίσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 1995 την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 1995 με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανός χρόνος για την παραλαβή από τους υποχρέους του εκκαθαριστικού σημειώματος για την καταβολή του φόρου.

3. Την αριθ. 1026431/268/0006Α'/2.3.94 (ΦΕΚ 154Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 16 Οκτωβρίου 1995 την προθεσμία καταβολής του βάση δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995, η εκκαθάριση του οποίου έγινε από το ΚΕΠΥΟ με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1995.
Η παραπάνω ημερομηνία λήξης πληρωμής αναγράφεται από το ΚΕΠΥΟ στα σχετικά προεκδιδόμενα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης.
Η παράταση ισχύει μόνο για τους οφειλέτες που έλαβαν εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 1995 με ημερομηνία εκκαθάρισης 31 Αυγούστου 1995 και θα καταβάλουν το φόρο εισοδήματος ολικά ή την πρώτη δόση αυτού μέχρι την ημερομηνία της παράτασης.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης