Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1247/26.9.1995 Μεταβολή της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1247/26.9.1995
Μεταβολή της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας


ΠΟΛ.1247/26.9.1995 Μεταβολή της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Μεταβολή της καθ' ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας

1108773/1176/0006Α'/

ΠΟΛ 1247

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 32 του Ν.1828/89 "Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 2Α'), και β) του άρθρου 5 παρ. 5 του Π.Δ.551/88 "Οργανισμός Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών" (ΦΕΚ 259Α').

2. Την αριθμ. 1129854/1199/0006Α'/18.11.94 απόφασή μας, με την οποία περιορίστηκε μέχρι 31.12.1995 η καθ' ύλη αρμοδιότητα των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας.

3. Την αδυναμία άσκησης από 1.1.1996 των αρμοδιοτήτων, που καθορίζονται από τις διατάξεις με στοιχεία α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.551/88, από τις ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως, η καθ' ύλη αρμοδιότητα των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας, περιοριστεί στην οριζόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 1 με στοιχεία γ', δ', ε' και 2 του άρθρου 5 του Π.Δ.551/88 μέχρι 30.6.1996.
2. Τις αρμοδιότητες των διατάξεων με στοιχεία α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.551/88 εξακολουθούν να ασκούν οι μέχρι 31.3.1989 αρμόδιες ΔΟΥ, για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου.
3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Η απόφασης αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης