Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Φως στα μυστήρια του ΕΤΑΚ - Διόρθωση λαθών στο Ε9

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αρθρα
Φως στα μυστήρια του ΕΤΑΚ - Διόρθωση λαθών στο Ε9


Αρθρα Φως στα μυστήρια του ΕΤΑΚ - Διόρθωση λαθών στο Ε9

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Φως στα μυστήρια του ΕΤΑΚ - Διόρθωση λαθών στο Ε9


του φοροτεχνικού ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο φορολογικός μας οδηγός κατ΄ επανάληψη “ακτινοσκόπησε” το νέο φορολογικό τοπίο στα ακίνητα, όπως διαμορφώθηκε από 13-12-2007 με τον νόμο 3634/29-1-2008.

Στο ερώτημα κατά πόσο η Κυβέρνηση υλοποίησε  “το συμμάζεμα” των διάσπαρτων φόρων και επιβαρύνσεων στα ακίνητα, όπως συνήθιζε να λέει ο Γιώργος Αλογοσκούφης , ασχοληθήκαμε επίμονα με τον μακρύ κατάλογο από περίπου 27 φόρους, που αποτελούσαν το δυσβάστακτο φορτίο στο υπομονετικό “υποζύγιο – ακίνητο”. Αν αυτό το φορτίο έγινε ελαφρύτερο ή όχι, για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και ιδίως για τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους “κεραμίδι”, είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Τα συν και πλην των ρυθμίσεων

1ον      Σε ότι αφορά την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας αιτία κληρονομιάς-γονικής παροχής-δωρεάς, έγινε πράγματι ανατροπή. Καταργήθηκε η υψηλή κλίμακα που έφθανε 20 έως 30%, και έχουμε πλέον ένα και μόνο αυτοτελή φόρο 1% (α’ και β’ βαθμού συγγένεια), με διατήρηση του αφορολόγητου ποσού.

2ον      Σε ότι αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας και με τους τρεις τρόπους (κληρονομιά, γονική παροχή, αγορά) έχουμε πλέον μηδενικό φόρο μέχρι 200τ.μ. ανεξάρτητα από την αξία (σημ. για πάνω από τα 200τ.μ. επιβάλλεται φόρος 1% - στην αξία που αναλογεί στην α’ κατοικία με κληρονομιά ή γονική παροχή. Για την αξία των πέρα από 200τ.μ. όταν η α’ κατοικία αποκτιέται με αγορά είτε είναι νεόδμητη είτε μεταχειρισμένη και εφ’ όσον η μεταβίβαση μετριέται ως πρώτη, μετά την 1-1-2006, έχουμε ΦΜΑ 9-11%, ενώ αν μετριέται ως δεύτερη,  έχουμε για την αξία των πάνω από 200τ.μ. μόνο τέλος συναλλαγής 1%).

3ον      Σε ότι αφορά την κατοχή ακίνητης περιουσίας (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καταργήθηκε ο Φ.Μ.Α.Π(σ.σ προέβλεπε φορολογία για τα νοικοκυριά μετά το αφορολόγητο 487.200 ευρώ και για τα νομικά πρόσωπα 243.600 ευρώ).Στη θέση του ήλθε το Ε.Τ.ΑΚ (ενιαίο τέλος ακινήτων) που φέτος επιβάλλεται για δεύτερη χρονιά με μερικές σημαντικές αλλαγές που θα δούμε στη συνέχεια.

Οι αλλαγές(επί το ευνοϊκότερο)

Συγκεκριμένα : α) για τα φυσικά πρόσωπα αθροίζεται η αξία όλων των ακινήτων με εξαίρεση τα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού γήπεδα – αγροτεμάχια. Στη συνέχεια αφαιρείται ποσό 100.000€ για τους άγαμους από τη συνολική αξία των κατοικιών. Για τους έγγαμους αφαιρείται ποσό μέχρι 200.000 € που επιμερίζεται αναλογικά μεταξύ των κατοικιών των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση. Το ίδιο ποσό (200.000€) αφαιρείται και για τους χήρους, ή διαζευγμένους ή άγαμους που βαρύνονται με προστατευόμενα τέκνα.  Στο ποσό των 200.000€ προστίθεται 30.000€ όταν τα προστατευόμενα τέκνα είναι τρία και πάνω. Στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των πιο πάνω απαλλαγών κατά περίπτωση επιβάλλεται το τέλος με 1‰ (ένα τοις χιλίοις) βλ.σχ Οικ. Κ. 14/2/2009 «Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι»

 

Ορισμένες νομοθετικές αλλαγές που ευνοούν τις ξενοδοχειακές και γεωργικές – κτηνοτροφικές επιχειρήσεις

Για τα νομικά πρόσωπα που είναι και το σημερινό μας θέμα σημειώνουμε τις ακόλουθες τρεις αλλαγές με τις τροπολογίες στους πρόσφατους νόμους : Η πρώτη αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (οποιασδήποτε μορφής) όπου για τα έτη 2009 και 2010 η αξία των ιδιοχρησιμο - ποιούμενων ακινήτων τους  υπάγεται σε τέλος  με συντελεστή  0,33‰. Επιπλέον για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.        Προσοχή : Ο συντελεστής 0,33‰, εφαρμόζεται στα κτίσματα μαζί με τα γήπεδα τους. Έτσι δεν χρειάζεται χωριστός υπολογισμός αφού δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων. Η δεύτερη αλλαγή αφορά τα ακίνητα των νομικών προσώπων όπου στα πλαίσια ενίσχυσης της γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν εφαρμόζεται ο υπολογισμός του Ε.Τ.ΑΚ με ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα τα οποία είναι γεωργικά ή κτηνοτροφικά. Δηλαδή η εξαίρεση αυτή πέραν των ημιτελών κτισμάτων που ισχύει επεκτάθηκε και στα γεωργικά ή κτηνοτροφικά κτίσματα των νομικών προσώπων. Η τρίτη αλλαγή αφορά την “λυπητερή”, όπου όταν δεν υποβάλλεται αρχική δήλωση μετά από παρέλευση τριών μηνών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης, θα επιβάλεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000€. Στη συνέχεια θα ανακεφαλαιώσουμε τα θέματα υπολογισμού του τέλους με χρήσιμες επισημάνσεις.

 

 

Ο “πονοκέφαλος” προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και η πολυπλοκότητα της δήλωσης. Σημεία SOS για την σωστή συμπλήρωση.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο (πολ. 1075/10-4-2008) :

Αντικειμενικό σύστημα

·         για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία τους υπολογίζεται με βάση το σύστημα αυτό κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 (δηλαδή με τις τιμές από 1-3-2007).

Εκτός αντικειμενικού συστήματος

·         για τα ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα και βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, δηλαδή “μικτό σύστημα”, η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια(έντυπα Κ1-Κ9), ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

·         στα γήπεδα και αγροτεμάχια, εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, εφαρμόζεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας γης (έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ).

·         για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, για τον προσδιορισμό εφαρμόζεται η αγοραία αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση συγκριτικά στοιχεία.

 

Σημαντική παρατήρηση: Ο υπολογισμός της αξίας  και του τέλους σύμφωνα με τα παραπάνω, αποτελεί “πονοκέφαλο” για τα Λογιστήρια των επιχειρήσεων. Και τούτο διότι η εφαρμογή των διατάξεων με διαφορετικό συντελεστή τέλους στα κτίσματα και διαφορετικό στα γήπεδα καθώς και ο κανόνας ότι ο φόρος  για τα κτίσματα δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα ευρώ ανά τ.μ., οδήγησε από πέρισυ αναγκαστικά, σε ένα πολύπλοκο έντυπο. Έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται διαχωρισμός της αξίας. Π.χ. σε εργοστάσιο που ιδιοχρησιμοποιεί η επιχείρηση, πρέπει να αποσπαστεί η αξία του οικοπέδου από το σύνολο της όλης αξίας του ακινήτου, διότι τα μεν κτίσματα θα φορολογηθούν με 1‰ το δε οικόπεδο με 6‰).

Προσοχή : Εδώ χρησιμοποιούνται τα έντυπα 1, 2, 4 και 5 καθώς και το έντυπο 3 αξία οικοπέδου, όπου η αξία του κτίσματος υπολογίζεται αφού από την συνολική αξία του ακινήτου αφαιρεθεί η αξία του οικοπέδου. Πολλές φορές κατά την αφαίρεση αυτή προκύπτει αρνητική αξία για το ιδιοχρησιμοποιούμενο κτίσμα. Τον «γρίφο» αυτό αντιμετώπισαν πέρσι οι Λογιστές, και το Υπ. Οικονομικών έδωσε τη λύση να αναγράφεται το ιδιοχρησιμοποιούμενο κτίσμα ενδεικτικά με αξία ένα (1) ευρώ, οπότε το οικόπεδο φορολογείται στην αξία που υπολογίζεται με βάση τον πίνακα Η1 του εντύπου του οικοπέδου, με συντελεστή 6 ‰ (βλ. πολ. 1086/28-05-2008).

 

Ο υπολογισμός του τέλους 

α. Με μειωμένο συντελεστή 1‰ φορολογούνται μόνο τα κτίσματα που ιδιοχρησιμοποιούν για την παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών.

Προσοχή: Μόνο τα κτίσματα και όχι τα γήπεδα (οικόπεδα ή αγροτεμάχια) επί των οποίων βρίσκονται τα κτίσματα. Στην περίπτωση αυτή τα γήπεδα φορολογούνται με 6‰.

β. Με μεγάλο συντελεστή 6‰ φορολογούνται τα γήπεδα (Οικόπεδα ή αγροτεμάχια με κτίσματα μισθωμένα ή κενά),

γ.   Με συντελεστή 3‰ φορολογούνται τα γήπεδα (οικόπεδα ή αγροτεμάχια) και τα κτίσματα (μισθωμένα και κενά) των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ τα κτίσματα που ιδιοχρησιμοποιούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκειται στο μειωμένο τέλος 0,1%.

δ.                Με συντελεστή 0,33‰ φορολογούνται για το έτος 2009 και 2010 οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε μορφής για κτίσματα και οικόπεδα που ιδιοχρησιμοποιούν.

Επίσης με 1‰ φορολογείται η αξία των λοιπών ακινήτων των νομικών προσώπων, ενώ απαλλάσσονται μόνο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους (ελληνικό δημόσιο, ΝΠΔΔ, Δήμοι, κοινότητες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, κ.λπ.).

 

 

 

Πώς θα συμπληρώσουμε το έντυπο της δήλωσης, για υπολογισμό του  Ε.Τ.ΑΚ. Πρακτικό παράδειγμα

Υποθέτουμε ότι μία Α.Ε. επεξεργασίας ελιάς (ελαιουργεία), με την επωνυμία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., έχει στην κυριότητά της: 1) Εργοστάσιο που ιδιοχρησιμοποιεί, επιφάνειας 800τ.μ. με αντικειμενική αξία κτισμάτων στις 1-1-2009 350.000€. 2) Το γήπεδο επί του οποίου είναι το εργοστάσιο είναι εκτός σχεδίου και έχει επιφάνεια 1.400τ.μ. και αξία (ΑΑ-ΓΗΣ) 150.000 €, 3) Ημιτελές διαμέρισμα 90τ.μ. με αξία (ημιτελούς) 40.000€, 4) Γεωργικά κτίσματα- αποθήκες που ιδιοχρησιμοποιεί επιφάνειας 400τ.μ. με αξία (κτισμάτων)  60.000€, επί αγροτεμαχίου αξίας 60.000 €.

Πώς θα υπολογίσει το Ε.Τ.ΑΚ που θα καταβάλει για  το 2009;

Υπολογισμοί με βάση την αξία:

1.   350.000 x 1‰=350 € για το εργοστάσιο (κτίρια) που ιδιοχρησιμοποιεί.

2.   150.000 x 6‰=900 € για το οικόπεδο του εργοστασίου.

3.   40.000 x 6‰=240 € για το ημιτελές διαμέρισμα.

4α. 60.000x ‰=60€ για τα κτίρια των γεωργικών αποθηκών που ιδιοχρησιμοποιεί.

4β. 60.000 x 6‰=360 € για το αγροτεμάχιο των αποθηκών.

 

Υπολογισμοί με βάση τα τ.μ.

·         Για τα τ.μ. κτισμάτων,  (πλην ημιτελών και γεωργικών κτισμάτων), έχουμε 800τ.μ.x 1 ευρώ =800€, και επειδή το ποσό  αυτό είναι μεγαλύτερο από τα 350 € με βάση την αξία, λαμβάνεται υπόψη το τέλος με 800 € (1)

·         Για τα τ.μ. των κτισμάτων του ημιτελούς διαμερίσματος και των γεωργικών αποθηκών έχουμε (400+90)=490τ.μ. και φόρο 490τ.μ.x1€ = 490€. Εδώ όμως κατ΄ εξαίρεση(βλ. πιο κάτω),  λαμβάνεται υπόψη όσο τέλος προκύπτει με βάση την αξία, δηλαδή τα (240+60)= 300€(2), που είναι μικρότερο από τα 490€ με βάση τα τ.μ.

Η αξία γηπέδων (εργοστασίου και γεωργικών αποθηκών) είναι 150.000+60.000=210.000€, με τέλος 210.000 x 6‰=1.260€ (3)

Έτσι το συνολικό ποσό για καταβολή θα είναι: (1)+(2)+(3)=800+300+1.260=2.360€

Σημαντική διευκρίνιση: Η εξαίρεση από το ελάχιστο όριο του 1 ευρώ:

Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που φορολογούνται,  δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ευρώ ανά τ.μ.. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό, ισχύει μόνο για  τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.

(Σημ: Τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια προστέθηκαν στην παραπάνω εξαίρεση, με την τροπολογία στον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στην βουλή στις 07-05-2009. Προσοχή εδω:λόγω κυκλοφορίας της δήλωσης νωρίτερα, τα τ.μ. γράφονται στη στήλη 13 του εντύπου και η αξία στις στήλες 22,23 και 24). Αυτό γίνεται αντιληπτό στο παραπάνω παράδειγμα όπου για το ημιτελές διαμέρισμα και τα κτίρια των γεωργικών αποθηκών το υπολογιζόμενο τέλος με βάση τα τ.μ., είναι 490€. Παραταύτα λαμβάνεται υπόψη το ποσό  300€, που προκύπτει  με βάση την αξία των κτισμάτων. (Βλ. κωδ.211 και 213 πιο πάνω στο έντυπο).

 

Η συμπλήρωση του έντυπου με βάση το παράδειγμα

·         Γ1 ενιαίο τέλος γηπέδων: στον κωδ. 101 γράφουμε  την αξία των γηπέδων (150.000+60.000)=210.000 € με 6‰. Στον κωδικό 111 το ΕΤΑΚ 1.260 €.

·         Γ2 ενιαίο τέλος ημιτελών κτισμάτων και γεωργικών κτιρίων: στον κωδικό 201 την αξία 40.000€ με 6‰ και στον κωδικό 211 το ΕΤΑΚ 240€. Στον κωδικό 203 την αξία 60.000€ με 1‰ και στον κωδικό 213 το ΕΤΑΚ 60€.

·         Γ3 ενιαίο τέλος κτισμάτων πλην ημιτελών και γεωργικών κτιρίων: στον κωδικό 303 την αξία 350.000€ του κτιρίου του εργοστασίου με 1‰ και στον κωδικό 313 το ΕΤΑΚ 350 €.

·         Γ4 ενιαίο τέλος κτισμάτων βάσει του 1 ευρώ/τ.μ.(πλην ημιτελών & γεωργικών κτισμάτων):  στον κωδικό 404 τα. 800 τ.μ και στον κωδικό 414 το ΕΤΑΚ 800€, το οποίο ποσό επειδή είναι μεγαλύτερο από τα 350€ του κωδικού 314, μεταφέρεται στον κωδικό 514(ως μεγαλύτερο). Έτσι το άθροισμα των κωδικών 114+214+514 είναι 2.360€, (κωδ.614) που θα καταβάλλει συνολικά η παραπάνω εταιρεία του παραδείγματος σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης

 

Διόρθωση λαθών στο Ε9ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΜΕ το πρώτο μέρος της χρηστικής κωδικοποίησης των λαθών στο έντυπο Ε9 και του τρόπου διόρθωσής τους, που μας ζήτησαν πολλοί αναγνώστες.

Υπενθυμίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, επαναλαμβάνουμε ότι η Γ.Γ.Π.Σ. έχει εντοπίσει περίπου 335.000 φορολογούμενους με λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία ακινήτων κατά την επεξεργασία των πρώτων 2 εκατομμυρίων δηλώσεων Ε9 από τα 3,5 εκατ. που είναι τα συνολικά έντυπα που υπέβαλαν στην εφορία οι πολίτες και τα νοικοκυριά από το 2005 μέχρι το 2008. Ήταν επόμενο και αναμενόμενο ένας μεγάλος αριθμός να πέσει στις “παγίδες” εξαιτίας της πολυπλοκότητας, των αναγκαίων στοιχείων της δήλωσης και να γίνουν λάθη και παραλείψεις, που όχι μόνο ταλαιπωρία συνεπάγονται, αλλά έχουν μπλοκάρει και το εγχείρημα του Υπ. Οικονομικών να προχωρήσει στον υπολογισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη του νεοσύστατου φόρου κατοχής, του ΕΤΑΚ, με αποτέλεσμα να καθυστερεί να εισπράξει ακόμα για το 2008, πάνω από 600 εκατ. ευρώ που έπρεπε κανονικά να είχαν εισπραχθεί στο προηγούμενο έτος.

Έτσι λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη η αποστολή των ειδοποιητηρίων από τον περασμένο μήνα, στα οποία κατά περίπτωση καταγράφονται τα λάθη και οι παραλείψεις που εντοπίστηκαν και δίνονται οι οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να αποκατασταθούν.

Στο προηγούμενο μέρος είδαμε την πρώτη κατηγορία των περιπτώσεων για τις οποίες θα χρειαστεί η παρουσία σας, στην εφορία, όταν φθάσει το εκκαθαριστικό και με προσεχτικό έλεγχο διαπιστώνουμε λάθη. Αναλύσαμε ποιες είναι οι αναγκαίες «θεραπείες» στις περιπτώσεις αυτές, που άλλοτε χρειάζεται να υποβάλλουμε ξανά το έντυπο Ε9 και άλλοτε να γίνει επανεκκαθάριση του φόρου. Ειδικότερα επιμένουμε στην δεύτερη περίπτωση όταν διαπιστώνουμε ότι τα λάθη δεν είναι δικά μας αλλά της Υπηρεσίας και αφορούν στο αφορολόγητο της πρώτης κατοικίας των 300.000 ευρώ που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ των συνιδιοκτητών συζύγων και συγγενών όπως ορίζει ο νόμος ειδικά κατ΄ εξαίρεση για το 2008.

Σήμερα θα ολοκληρώσουμε με την άλλη κατηγορία των λαθών που θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες μόνο όταν θα λάβουμε το ειδοποιητήριο.

Στα αποστελλόμενα ειδοποιητήρια θα πληροφορηθούμε:

·         Για τα συγκεκριμένα λάθη και παραλείψεις.

·         Θα διαβάσουμε τις οδηγίες για τις ενέργειες προκειμένου να τα  διορθώσουμε.

·         Θα λάβουμε τον ειδικό πενταψήφιο προσωπικό κωδικό που θα χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες επικοινωνίας με την υπηρεσία.

Ειδοποιητήρια δύο κατηγοριών.

·         Άλλοι φορολογούμενοι παραλαμβάνουν ένα ειδοποιητήριο με το οποίο καλούνται να διορθώσουν τα λάθη τους μέσω internet και

·         Άλλοι παραλαμβάνουν διαφορετικό ειδοποιητήριο για να διορθώσουν τα λάθη μέσω τηλεφώνου.

Στη συνέχεια θα δούμε ποια λάθη περιλαμβάνει κάθε κατηγορία και πώς αυτά πρέπει να διορθωθούν.

 

Διορθώσεις μέσω Internet και μέσω τηλεφώνου

Στην πρώτη περίπτωση η πρόσβαση γίνεται από το δικτυακό τύπο www.e-9.gr της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έθεσε σε λειτουργία η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών από τις 8 Απριλίου.

Στη δεύτερη περίπτωση η επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεφώνου με το τηλεφωνικό κέντρο (call center) της υπηρεσίας στο τηλέφωνο 801 111 2277 που λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00έως 18.00 (εκτός αργιών). Σύμφωνα με τη Γ.Γ.Π.Σ. το τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί από τις αρχές Απριλίου έχει σαν βασικό στόχο να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, που θα είχε η υποχρέωση προσέλευσης στις αρμόδιες εφορίες τους.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και με τους δύο τρόπους, υπενθυμίζουμε ότι βρίσκονται στις δύο αποφάσεις που εξέδωσε ο υφυπουργός κ. Αντώνης Μπέζας (ΠΟΛ 1148/10-11-2008 και 1143/31-10-2008), μόνο που υλοποιούνται με καθυστέρηση πέντε μηνών μετά την εμφάνιση των γνωστών προβλημάτων με τα λανθασμένα εκκαθαριστικά και την αναστάτωση που είχε δημιουργηθεί εξ αιτίας αυτών.

Σύμφωνα με την παραπάνω πρώτη Υπ. Απόφαση, στην περίπτωση που το πλήθος των λαθών υπερβαίνει τα τρία ή δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του ΕΤΑΚ μετά την επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, γίνεται υποχρεωτική η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής από τον φορολογούμενο όπως θα δούμε παρακάτω.

 

Τα λάθη που θα μας κάνουν προσεχτικότερους

Είπαμε παραπάνω ότι τα λάθη έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος και το πλήθος τους.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνθεση εικόνας της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου ιδιοκτήτη με βάση τις δηλώσεις (Ε9) των ετών 2005 έως 2008, πρέπει να γίνει εκ νέου καταχώρηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου του 2008.

Ας δούμε ποια λάθη εμποδίζουν στον ορθό υπολογισμό του ΕΤΑΚ και πρέπει να διορθωθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σύμφωνα  με τη σχετική υπ. απόφαση.

 

Πίνακας λαθών που διορθώνονται μέσω τηλεφωνικού κέντρου

 

Λάθη στα στοιχεία του πίνακα 1 της δήλωσης Ε9.

    * Δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί ο όροφος του ακινήτου.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί η επιφάνεια του κτίσματος.
    * Έχει συμπληρωθεί μόνο η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του κτίσματος.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί το είδος εμπράγματου δικαιώματος του κτίσματος.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας  του κτίσματος.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί το έτος γέννησης του επικαρπωτή του κτίσματος.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί η επιφάνεια του οικοπέδου.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί το είδος εμπράγματου δικαιώματος του οικοπέδου.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό συν/σίας του οικοπέδου.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί το έτος γέννησης του επικαρπωτή του οικοπέδου.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί ο κωδικός μεταβολής
    * Το ποσοστό συν/σίας κτίσματος είναι μεγαλύτερο του 100.
    * Το ποσοστό συν/σίας οικοπέδου είναι μεγαλύτερο του 100.
    * Ο όροφος του ακινήτου είναι δυσανάγνωστος.
    * Κτίσμα χωρίς τ.μ. με κωδικό ειδικών συνθηκών 1, 3 ή 99.
    * Οικόπεδο χωρίς τ.μ. με κωδικό ειδικών συνθηκών 2, 4, 5 ή 6.

 

Λάθη στα στοιχεία της πρώτης σελίδας.

    * Ο ΑΦΜ της συζύγου είναι λανθασμένος.
    * Ο ΑΦΜ της συζύγου είναι κενός.
    * Ο ΑΦΜ των τέκνων είναι είτε κενός είτε λανθασμένος.

 

Πίνακας λαθών που διορθώνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

    * Δεν έχει συμπληρωθεί ο νομός στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
    * Ο νομός του ακινήτου δεν εντοπίστηκε (ταυτοποίηση στο αρχείο των νομών).
    * Δεν έχει συμπληρωθεί ο δήμος/κοινότητα του ακινήτου.
    * Ο δήμος/κοινότητα του ακινήτου δεν εντοπίστηκε (ταυτοποίηση) στο αρχείο δήμων/κοινοτήτων.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί η διεύθυνση του ακινήτου.
    * Η διεύθυνση του ακινήτου δεν εντοπίστηκε (ταυτοποίηση) στο αρχείο των δρόμων.
    * Δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός της διεύθυνσης του ακινήτου.
    * Δεν εντοπίστηκε (ταυτοποίηση) κανένας από τους υπόλοιπους δρόμους του οικοδομικού τετραγώνου.
    * Δεν εντοπίστηκε (ταυτοποίηση) οικοδομικό τετράγωνο από τις οδούς.

 

Τα βήματα μέσω internet.

Για τη χρήση της νέας Υπηρεσίας και τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να εισάγουν:

­   Τον ΑΦΜ τους.

­   Τον Ειδικό Κωδικό που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που έχουν παραλάβει.

­   Τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού της τελευταίας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος που έχουν υποβάλει ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που εμφανίζεται στην τελευταία προεκτυπωμένη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Η εφαρμογή, προσφέρει τη δυνατότητα προσδιορισμού της θέσης των ακινήτων με τη χρήση των χαρτών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων και δίνει βοήθεια σε κάθε βήμα της διαδικασίας.
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης