Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρ. 281/17.3.2009 Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006, σχετικά με την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών.

Κατηγορία: Λοιπά

Αρ.Πρ. 281/17.3.2009
Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006, σχετικά με την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών.

Αρ.Πρ. 281/17.3.2009 Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006, σχετικά με την

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 281/17.3.2009

(ΦΕΚ 736/Β'/22.4.2009)

Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006, σχετικά με την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 281/17.3.2009, Θέμα 1)

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) Το άρθρο 29 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», όπως ισχύει, καθώς και την παρ. 1α του άρθρου 70 του
ν. 3746/2009.
γ) Την υπ' αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 απόφαση «τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος».

δ) Το από 12.3.2009 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, περί της σκοπιμότητας (i) τροποποίησης των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, που αφορούν στην αναγγελία ακάλυπτων επιταγών, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 70 του ν. 3746/2009, καθώς και (ii) διευκρίνισης ότι η αναγγελία δεν αφορά τους αιρετούς εκπροσώπους ΝΠΔΔ μετά τη λήξη της θητείας τους, καθόσον η ιδιότητά τους αυτή αποβάλλεται στην περίπτωση μη επανεκλογής τους, αποφάσισε τα ακόλουθα:


1. Τροποποιείται η παράγραφος 1.α του κεφαλαίου Γ της υπ' αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 απόφασης και καθορίζεται ότι η προβλεπόμενη στην εν λόγω διάταξη αναγγελία γίνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 70 του ν. 3746/2009, εφόσον εντός της προθεσμίας αυτής η επιταγή δεν έχει πληρωθεί.

2. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 1.β του κεφαλαίου Γ της υπ' αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 απόφασης δεν αφορά τους αιρετούς πρώην εκπροσώπους ΝΠΔΔ, εφόσον η ακάλυπτη επιταγή εμφανίζεται μετά τη λήξη της θητείας τους.

    Στην περίπτωση αυτή η αναγγελία αφορά το Νομικό Πρόσωπο το οποίο εκπροσωπούσαν.

    Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ' αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 απόφασης παραμένουν αμετάβλητες.

    Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης