ΠΟΛ.1242/25.9.1995

Ποσοστό τόκου υπερημερίας

25 Σεπ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.1107739/8535-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1242

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.

1107739/8535-13/0016/

Στη συνέχεια της αριθ. 1098466/8072-13/0016/ΠΟΛ.1225/07.09.1995 εγκυκλίου διαταγής μας, που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας, σας γνωρίζουμε ότι στον πίνακα μεταβολών αυτού εκτυπώθηκαν λάθος καταληκτικές ημερομηνίες ως προς το έτος σε δύο περιπτώσεις.
Συγκεκριμένα στην περίπτωση 3 αναφέρεται καταληκτική ημερομηνία 29.10.1979 αντί της σωστής 29.10.1990 και στην περίπτωση 4 ημερομηνία 17.9.1990 αντί της σωστής 17.9.1992.
Για το λόγο αυτό παραθέτουμε αρχικό πίνακα με τις μεταβολές αυτές του τόκου υπερημερίας από 21.8.1946 μέχρι και σήμερα, για να αντικαταστήσει τον αντίστοιχο πίνακα της προαναφερθείσας εγκυκλίου μας:

 1. Από 21.8.1946 μέχρι 31.8.1979 ποσοστό 12% (ΒΔ 21/21.8.46)
 2. Από 1.9.1979 μέχρι 10.10.1979 ποσοστό 21% (ΦΕΚ 203 Α' 79)
 3. Από 11.10.1979 μέχρι 29.10.1990 ποσοστό 25% (ΦΕΚ 233 & 287 Α' 79)
 4. Από 30.10.1990 μέχρι 17.9.1992 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 89 Α' 90)
 5. Από 18.9.1992 μέχρι 20.10.1992 ποσοστό 44% (ΦΕΚ 162 Α' 92)
 6. Από 21.10.1992 μέχρι 15.6.1993 ποσοστό 39% (ΦΕΚ 174 Α' 92)
 7. Από 16.6.1993 μέχρι 30.9.1993 ποσοστό 33% (ΦΕΚ 111 Α' 93)
 8. Από 1.10.1993 μέχρι 25.10.1993 ποσοστό 36% (ΦΕΚ 170 Α' 93)
 9. Από 26.10.1993 μέχρι 15.5.1994 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 191 Α' 93)
 10. Από 16.5.1994 μέχρι 26.9.1994 ποσοστό 37% (ΦΕΚ 80 Α' 93)
 11. Από 27.9.1994 μέχρι 30.3.1995 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 159 Α' 94)
 12. Από 31.3.1995 μέχρι 19.4.1995 ποσοστό 32% (ΦΕΚ 71 Α' 95)
 13. Από 20.4.1995 μέχρι 30.7.1995 ποσοστό 30% (ΦΕΚ 71 & 76 Α' 95)
 14. Από 31.7.1995 μέχρι ......... ποσοστό 29% (ΦΕΚ 158 Α' 95).

Taxheaven.gr