Αποτελέσματα live αναζήτησης

1040497/194/0015/13.4.2009 Θεώρηση του βιβλίου μετόχων με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1040497/194/0015/13.4.2009
Θεώρηση του βιβλίου μετόχων με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

1040497/194/0015/13.4.2009 Θεώρηση του βιβλίου μετόχων με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 13 Απριλίου 2009
 Αριθ.Πρωτ.:1040497/194/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ  Α’

Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10          ΠΡΟΣ: Όλες τις Δ.Ο.Υ.
Ταχ. Κώδικας    : 101 84 ΑΘΗΝΑ           ΚΟΙΝ.:ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Πληροφορίες    : Δ. Καρύδη                              Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
Τηλέφωνο    : 210-3638389                         Χρήστου Κουρούση

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση του βιβλίου μετόχων με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.»


Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
    1. Το βιβλίο μετόχων ανώνυμης εταιρείας, του οποίου η τήρηση προβλέπεται με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), τηρείται αθεώρητο, αφού δεν κατονομάζεται στα βιβλία της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. τα οποία θεωρούνται υποχρεωτικά πριν από κάθε χρησιμοποίησή τους.
    2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει ατελώς μετά από αίτηση του επιτηδευματία τη θεώρηση οποιουδήποτε βιβλίου ή στοιχείου για το οποίο δεν ορίζεται θεώρησή του από τις διατάξεις του Κώδικα.
    3. Ενόψει των ανωτέρω σκόπιμο είναι με απόφασή σας να θεωρείτε το βιβλίο μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδιαίτερα δε  στις περιπτώσεις εκείνες που η θεώρηση αυτού προβλέπεται από διατάξεις άλλου νόμου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
   
           Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης