ΠΟΛ.1235/13.9.1995

Κατάσταση Εγκεκριμένων Τύπων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων

13 Σεπ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1103462/846/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1235

ΘΕΜΑ: “Κατάσταση Εγκεκριμένων Τύπων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων”

1103462/864/0015/

Σας αποστέλλουμε συννημένα, προς ενημέρωσή σας, κατάσταση περιέχουσα όλους τους μέχρι σήμερα εγκεκριμένους τύπους φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, με τις ακόλουθες δύο διευκρινήσεις:

α) Η με αύξοντα αριθμό 55 άδεια καταλληλότητας, ήταν προσωρινού χαρακτήρα, χορηγήθηκε σε συγκεκριμένο χρήστη και όχι σε κατασκευαστή η.τ.μ. και δεν ισχύει πλέον.

β) Οι αύξοντες αριθμοί 90 και 96 δεν αφορούν άδειες καταλληλότητας φ.τ.μ.


Taxheaven.gr