Αποτελέσματα live αναζήτησης

1054603/399/Α0013/11.6.2003 Προθεσμία εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3091/2002

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1054603/399/Α0013/11.6.2003
Προθεσμία εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3091/2002


1054603/399/Α0013/11.6.2003 Προθεσμία εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3091/2002

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Προθεσμία εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002

1054603

1054603/399/Α0013/11.6.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν.3091/2002.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 34 επ. του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 294/Α΄), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α), όπως ισχύουν.

6. Την κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ1485/Β).

7. Την ανάγκη παράτασης του χρόνου κατάρτισης των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων των εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο του άρθρου 15 του Ν.3091/2002, καθόσον για την ίδρυση ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών απαιτείται τουλάχιστον περίοδος δυόμισι μηνών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που η σύνταξη των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο 3% του άρθρου 15 του Ν.3091/2002, πραγματοποιηθεί από επαχθή ή χαριστική αιτία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2003 εφόσον οι οικείες φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2003.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης