1110971/752/0015/7.12.2007

Υποχρέωση ή μη σήμανσης με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων από τράπεζα.

7 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1110971/752/0015/7.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1110971/752/0015/7.12.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη σήμανσης με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων από τράπεζα.

Απαντώντας στο  από 12/10/2007 ηλεκτρονικό σας μήνυμα, το οποίο μας διαβιβάσατε και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στις 16-11-2007 , με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι σύννομη η έκδοση με μηχανογραφικό τρόπο των αθεώρητων αποδείξεων δαπανών χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 από την τράπεζά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/ΠΟΛ.1082/2-6-2003 απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), έστω και εάν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, μεταξύ άλλων και τα Τραπεζικά - Πιστωτικά Ιδρύματα.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η τράπεζά σας δεν υποχρεούται στη χρησιμοποίηση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΕΑΦΔΣΣ) για τη σήμανση των αποδείξεων δαπανών του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται μηχανογραφικά.


Taxheaven.gr