Αποτελέσματα live αναζήτησης

1067354/455/0015/1.8.2007 Επιβολή ή μη προστίμου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην περίπτωση νόθευσης στοιχείου.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1067354/455/0015/1.8.2007
Επιβολή ή μη προστίμου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην περίπτωση νόθευσης στοιχείου.


1067354/455/0015/1.8.2007 Επιβολή ή μη προστίμου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην περίπτωση νόθευσης στοιχείο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1067354/455/0015/1.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1067354/455/0015/1.8.2007

ΘΕΜΑ: Επιβολή ή μη προστίμου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην περίπτωση νόθευσης στοιχείου.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι δυνατή η μη επιβολή προστίμου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Α΄179), σε περίπτωση παράβασης που αφορά νόθευση στοιχείου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 προβλέπεται η επιβολή προστίμων για κάθε πράξη ή παράλειψη εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), εκτός από τις παραβάσεις που περιοριστικά αναφέρονται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου για τις οποίες κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο και στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι παραβάσεις για εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα στοιχεία.
    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του προαναφερόμενου άρθρου, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η λήψη εικονικών και η νόθευση αυτών, αποτελεί ιδιάζουσα φορολογική παράβαση που επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη του ποσού των 880 ευρώ, χωρίς να συναρτάται η επιβολή του προστίμου από την ύπαρξη ή μη άλλων προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα από το εάν η πράξη αυτή επηρεάζει το οικονομικό αποτέλεσμα. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, δεν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώρηση εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων στοιχείων, εφόσον επιβάλλεται το πρόστιμο της περίπτωσης β΄, που προαναφέρθηκε.
    Κατά συνέπεια, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι δυνατή η μη επιβολή προστίμου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση νόθευσης στοιχείου.
    Το παρόν κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ελέγχου με φωτοαντίγραφο του εγγράφου του ……………..για τυχόν δικές της ενέργειες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης