Αποτελέσματα live αναζήτησης

1101265/667/0015/13/11/2007 Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1101265/667/0015/13/11/2007
Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

1101265/667/0015/13/11/2007 Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία μετά τη λήξη της διαχειριστικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1101265/667/0015/13/11/2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1101265/667/0015/13/11/2007

ΘΕΜΑ: Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

    Απαντώντας στην από 22/10/2007 αίτησή σας σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις του πρώτου και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του επιτηδευματία, με εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των λοιπών εγκαταστάσεων τα οποία τηρούνται σε αυτές. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά κάθε διαχειριστικής περιόδου μπορεί να φυλάσσονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 18α του παρόντος Κώδικα.
2.    Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μιας διαχειριστικής περιόδου τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν αυτή τη διαχειριστική περίοδο μπορούν να φυλάσσονται από τον υπόχρεο επιτηδευματία σε διαφορετικό τόπο από εκείνον στον οποίο τηρούνται, ανεξάρτητα αν αυτή η διαχειριστική περίοδος έχει ελεγχθεί ή όχι. Περαιτέρω και επειδή οι διατάξεις αυτές δεν ορίζουν τίποτε ως προς τον τόπο φύλαξης των εν λόγω βιβλίων κ.λπ., συνάγεται ότι ο τόπος φύλαξής τους μπορεί να είναι οπουδήποτε, δηλαδή σε τόπο που βρίσκεται είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.
    Συνεπώς τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά ημεδαπής Α.Ε. που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν λήξει μέχρι και την 30.6.2006, εφόσον έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και αδιάφορα αν έχουν ελεγχθεί ή όχι αυτές οι δηλώσεις, δύνανται να φυλάσσονται στο εξωτερικό και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις της μητρικής της εταιρίας στη Γερμανία.
    Αυτονόητο είναι ότι όταν αυτά ζητηθούν από την ελεγκτική αρχή πρέπει να προμισθούν στο χρόνο που θα ορισθεί από την αρχή αυτή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης