1080822/525/0015/27.9.2007

Αναγραφή ημερομηνίας έκδοσης σε εισιτήρια πλοίων.

27 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1080822/525/0015/27.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1080822/525/0015/27.9.2007

ΘΕΜΑ: Αναγραφή ημερομηνίας έκδοσης σε εισιτήρια πλοίων.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 18 παρ. 3 και 19 παρ. 1 βδ΄ του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), προκύπτει ότι, τα εισιτήρια είναι ουσιαστικά αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που εκδίδονται με τη μορφή δίπτυχων ή τρίπτυχων αντιτύπων (αντί διπλοτύπων ή τριπλοτύπων), για την εξυπηρέτηση ορισμένων μορφών συναλλαγών.
    2.     Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, στα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό και κατά συνέπεια και στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσής τους.
    3.     Από τ΄ ανωτέρω προκύπτει ότι, όπως σε όλα τα φορολογικά στοιχεία, έτσι και στα εισιτήρια πλοίων που είναι ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναγράφεται, μεταξύ των άλλων και η ημερομηνία έκδοσής τους.


Taxheaven.gr