1062341/417/0015/21.8.2007

Υποχρέωση ή μη έκδοσης εισιτηρίων εισόδου από επιχείρηση που διοργανώνει μουσική εκδήλωση σε χώρο χωρίς ελεγχόμενη είσοδο.Σχόλια:21 Αύγ 2007

Taxheaven.gr

Αρ. Πρωτ.: 1075400/589/0015/11.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1062341/417/0015/21.8.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης εισιτηρίων εισόδου από επιχείρηση που διοργανώνει  μουσική εκδήλωση σε χώρο χωρίς ελεγχόμενη είσοδο.

Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, διατηρείτε  επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας καφέ –αναψυκτήριο - beach bar σε παραλία.
Περαιτέρω στο χώρο αυτό, ο οποίος δεν οριοθετείται χωροταξικά, προτίθεσθε να διοργανώσετε μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή καλλιτέχνη (τραγουδιστή) για λόγους διαφήμισης, όπως αναφέρετε, που θα τραγουδήσει ζωντανά για το κοινό, του οποίου αναμένεται μεγάλη προσέλευση. Το κοινό για την είσοδό του στο χώρο της εκδήλωσης δε θα καταβάλλει αντίτιμο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο υπόψη χώρος(δε διαθέτει ελεγχόμενες εισόδους, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης κοινού από θάλασσα, παραλία κ.λπ),στο χώρο δε αυτό θα πωλούνται καφές και ποτά για τα οποία θα εκδίδετε αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.) με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.).
Ενόψει των ανωτέρω, θέτετε ερωτήματα και προβληματισμούς ως προς τη δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στην περίπτωση που προαναφέρεται, με δεδομένο ότι υφίσταται υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων εισόδου για κάθε εισερχόμενο άτομο στο χώρο της εκδήλωσης, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο χώρος αυτός (είσοδοι μη ελεγχόμενοι κ.λπ).

Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1059176/625/0015/ΠΟΛ. 1087/25.6.2003 υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στα κέντρα διασκέδασης υφίσταται για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία ΒΆ ή ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους, μόνο εφόσον χρησιμοποιούν ζωντανή μουσική με ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της ίδιας ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1087/25.6.2003 ορίζεται ότι εισιτήρια χωρίς αξία εκδίδονται σε περίπτωση εισόδου στο κατάστημα προσώπων, στα οποία για λόγους επαγγελματικής προβολής θα προσφερθούν είδη δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη «τιμής ένεκεν».
Κατά συνέπεια εφόσον η επιχείρησή σας λειτουργεί με το ως άνω χαρακτηριστικό γνώρισμα (ή κατά τις ημέρες που λειτουργεί με αυτό), υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων εισόδου κέντρων διασκέδασης με αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 της ανωτέρω απόφασης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
Σημειώνουμε ότι, τα ως άνω εισιτήρια δεν μπορούν να εκδοθούν με τη χρήση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής.

2. Επίσης,όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εδάφιο 4 της παραγράφου Ε της αριθμ.1088860/627/ΠΟΛ. 1188/0015/29-7-1994, με την οποία ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1072823/513/ΠΟΛ.1159/22-6-1994 (ΦΕΚ 506Β΄) και εξακολουθεί να ισχύει και μετά την  Α.Υ.Ο.Ο. 1059176/625/0015/ΠΟΛ. 1087/25.6.2003,σε περιπτώσεις που υπαγόμενη στο μέτρο επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητα σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος (πλατεία, παραλία κ.τλ.) το εισιτήριο μπορεί να εκδίδεται και να παραδίδεται στον πελάτη το αργότερο κατά τη λήψη της παραγγελίας και όχι σε χρόνο μεταγενέστερο από το πρώτο σερβίρισμα.

3. Ενόψει των προαναφερομένων εφόσον, όπως αναφέρετε, εκτιμηθεί ότι λειτουργικά και οργανωτικά δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων κατά την είσοδο των θεατών, καθόσον η εκδήλωση που θα διοργανώσετε πραγματοποιείται σε ανοιχτό χώρο(δε διαθέτει ελεγχόμενες εισόδους, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης κοινού από θάλασσα, παραλία κ.λπ),στο χώρο δε αυτό θα πωλούνται καφές και ποτά για τα οποία θα εκδίδετε αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.) με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.),το εισιτήριο εισόδου μπορεί να εκδίδεται και να παραδίδεται στον πελάτη το αργότερο με τη λήψη της παραγγελίας και όχι σε χρόνο μεταγενέστερο του πρώτου σερβιρίσματος (κατά το χρόνο έκδοσης της α.λ.π. με την παράδοση των αγαθών).

4. Τέλος, αναφορικά με τον ισχυρισμό σας ότι μπορεί να μην υπάρξει κατανάλωση  από κάποιους θεατές της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να λειτουργήσει το υπόψη μέτρο, αυτό αποτελεί θέμα πραγματικό και ως τέτοιο ερευνάται σε κάθε περίπτωση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.   


Taxheaven.gr