1086523/560/0015/11.9.2007

Εκδιδόμενα στοιχεία για την πώληση λογισμικού.

11 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1086523/560/0015/11.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1086523/560/0015/11.9.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για την πώληση λογισμικού.

Απαντώντας στην από 29.05.2007 αίτησή σας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω έγγραφο του Φ.Π.Α. και με την οποία ρωτάτε, ανάμεσα σε άλλα, τι στοιχείο πρέπει να εκδίδεται κατά την πώληση λογισμικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006), για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται και η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του.
2.    Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1024/15.2.2007, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι συνιστά παροχή υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, και η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του, ανεξάρτητα εάν το λογισμικό παράγεται μετά από παραγγελία ή όχι. Ως ενημέρωση λογισμικού χαρακτηρίζονται επίσης οι νέες βέρσιον που γίνονται για συμπλήρωση ή τροποποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων λογισμικού. Με κάθε παράδοση των εν λόγω μέσων από τους φορείς που τα παράγουν σε τρίτους-επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται δελτίο αποστολής, πλην της παράδοσης στους τελικούς καταναλωτές – ιδιώτες από τις εγκαταστάσεις του επιτηδευματία πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.. Οι παραπάνω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσίας για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Έτσι από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει (π.χ. από 1/1/2007 ή από  1/7/2007 κλπ.) θα πρέπει για τη διάθεση των πιο πάνω μέσων να εκδίδονται αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
3.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι για την παράδοση των μέσων στα οποία ενσωματώνεται το πωλούμενο λογισμικό (π.χ. δισκέττα, οπτικός δίσκος κ.λ.π.) σε επιτηδευματίες εκδίδεται δελτίο αποστολής και για την τιμολόγηση του εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, κατ΄ εφαρμογήν των οριζομένων στα άρθρα 3, 11, 12 και 19 του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση δε που η πώληση πραγματοποιείται σε ιδιώτες (μη επιτηδευματίες) εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών από ταμειακή μηχανή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 και σε περίπτωση διακίνησης των ως άνω μέσων (δισκετών, οπτικών δίσκων κ.λ.π.) με ευθύνη του πωλητή επιτηδευματία εκδίδεται και δελτίο αποστολής.


Taxheaven.gr