ΠΟΛ.1011/24.1.2003

Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2002. (Υπ. Οικ. 1006362/24.1.2003)

24 Ιαν 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1006362/147/Α001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3375314-316

ΠΟΛ.: 1011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2002.


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης υπάρχει και στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τη 1026176/498/Α0012/ διαταγή Υπ. Οικονομικών δεν έχουν υποβληθεί προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ., καθόσον δεν είχε προκύψει φόρος για απόδοση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συμπληρώνονται οι αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ. ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ο.Γ.Α. που ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ ή ΜΗΝΑ». 
Εξάλλου, οι στήλες με την ένδειξη «Χαρτόσημο και «ΟΓΑ Χαρτοσήμου» συμπληρώνονται μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες εξακολουθεί να οφείλεται τέλος χαρτοσήμου (αναδρομικά περιόδων πριν από το 2002).

2. Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στην οριστική δήλωση (Έντυπα Ε7 και Ε12) ποσά θα εμφανιστούν σε ευρώ.

3. Σε περίπτωση που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.2238/1994 και αποδόθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις φόρος μεγαλύτερος εκείνου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του μισθωτού, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9 μειωμένου κατά 2,5%, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται στον εργοδότη με Τ.Α.Φ.Ε. μέχρι την προθεσμία απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του δεύτερου διμήνου και σύμφωνα με όσα περιγράφουμε στην 1065898/3125-19/0016/14.8.2002 διαταγή μας.

4. Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που κατέβαλαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, πρέπει να έχουν όπως περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» το συνημμένο στη 1077209/1542/Α0012/ διαταγή Υπουργείου Οικονομικών.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν, όσα αναγράφονται στη 1020082/346/Α0012/ διαταγή μας.

Taxheaven.gr