1052257/346/0015/13.7.2007

Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των φορολογικών παραστατικών λιανικής πώλησης.Σχόλια:


13 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1052257/346/0015/13.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1052257/346/0015/13.7.2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των φορολογικών παραστατικών λιανικής πώλησης.

    Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας αναφορικά με το ερώτημα που σχετίζεται με τον τρόπο εμφάνισης των εκπτώσεων επί των αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.) που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
    Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) δεν απαγορεύεται, εφόσον κατά το χρόνο έκδοσης των χρεωστικών παραστατικών (τιμολογίων, α.λ.π. κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (χειρόγραφα, μηχανογραφικά, μέσω φ.τ.μ.), χορηγούνται εκπτώσεις, να εμφανίζονται αυτές στο εκδιδόμενο χρεωστικό παραστατικό, με την προϋπόθεση ότι οι εκπτώσεις θα αποτελούν αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος του περιεχόμενου του στοιχείου.
    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 ΦΕΚ Β΄1592/17-11-2005),όλες οι φορολογικές ταμειακές μηχανές (φ.τ.μ.) έχουν δυνατότητα εμφάνισης και αποτύπωσης των τυχόν εκπτώσεων στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις λιανικής πώλησης.
    Τέλος, με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1094/20-3-1996 (ΦΕΚ Β΄/1-4-1996) ρυθμίζεται το θέμα της εμφάνισης των εκπτώσεων επί των φορολογικών παραστατικών αξίας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν για πληρέστερη ενημέρωσή σας.


Taxheaven.gr