Αποτελέσματα live αναζήτησης

1054701/371/0015/4.7.2007 Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων με αυτόματα πλυντήρια

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1054701/371/0015/4.7.2007
Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων με αυτόματα πλυντήρια

1054701/371/0015/4.7.2007 Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων με

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αρ. Πρωτ.: 1054701/371/0015/4.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1054701/371/0015/4.7.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων με αυτόματα πλυντήρια.

Απαντώντας στην από 4-6-2007 αίτησή σας, με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι η επιχείρησή σας προσφέρει υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων και χρησιμοποιεί αυτόματα πλυντήρια τα οποία δέχονται «μάρκες» για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και ερωτάτε για το χρόνο έκδοσης της Α.Π.Υ. ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο χρόνος κτήσης και ο χρόνος χρησιμοποίησης της «μάρκας» είναι διαφορετικός, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 και της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για κάθε παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που ολοκληρώνεται η παροχή (με εξαίρεση τις Α.Π.Υ. των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα). Όταν η παροχή παρέχεται συνεχώς και διαρκεί, εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Όταν η παροχή υπηρεσιών εκτείνεται και πέραν της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, εκδίδεται Α.Π.Υ. για το τμήμα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στη χρήση.

2.    Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1809/1988 «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,  οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές ή Η/Υ για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

3.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον παρέχετε υπηρεσίες (πλυσίματος ρούχων) σε ιδιώτες, οφείλετε να εκδίδετε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, ήτοι απόδειξη παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή με σήμανση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ επί μηχανογραφικής έκδοσης, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος και κατά συνέπεια η έκδοσή της πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, ανεξάρτητα αν αυτή παρέχεται μέσω αυτόματων πλυντηρίων με μάρκες ή μη.

Κατά τη διάθεση των εν λόγω «μαρκών» σε ιδιώτες και την είσπραξη του αντιτίμου τους μπορείτε να εκδίδετε αποδείξεις είσπραξης, δεδομένου ότι οι «μάρκες» που χρησιμοποιείτε δεν χαρακτηρίζονται ως αγαθά, κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης