Αποτελέσματα live αναζήτησης

1039984/256/0015/2.5.2007 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1039984/256/0015/2.5.2007
Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο.


1039984/256/0015/2.5.2007 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης από δικηγο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1075400/589/0015/11.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1039984/256/0015/2.5.2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο.

    Με την από 23.4.2007 αίτηση σας μας γνωρίζετε ότι για την παράσταση των δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων για τη διεξαγωγή οποιαδήποτε δίκης απαραίτητο τυπικό στοιχείο είναι η έκδοση γραμματίου προείσπραξης από το δικηγορικό σύλλογο που ανήκουν, επί της οποίας αναγράφεται ότι ο δικηγόρος έχει ήδη εισπράξει από τον πελάτη του την ελάχιστη προβλεπόμενη δικηγορική αμοιβή, προκειμένου ο σύλλογος να προβεί στις νόμιμες κρατήσεις επί του ποσού αυτού, διευκρινίζετε όμως ότι στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές η αμοιβή δεν προεισπράττεται τότε, αλλά σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης της δίκης, όπως κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, που ενδεχομένως πραγματοποιείται σε άλλο ημερολογιακό έτος, και ρωτάτε ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου στην περίπτωση αυτή.

Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 3026/1956 (Κώδικας περί δικηγόρων) και τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1093/1980, τόσο στις περιπτώσεις παράστασης δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων όσο και ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη  συμβολαιογραφικών πράξεων, η ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από τον πελάτη στο δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια ο σύλλογος αποδίδει στο δικηγόρο καθαρή την αμοιβή του, αφού έχει διενεργήσει τις νόμιμες κρατήσεις. Ο μηχανισμός αυτός σκοπό έχει την εξασφάλιση τόσο του δικηγόρου ως προς την είσπραξη της ελάχιστης αμοιβής του, όσο και των δικηγορικών συλλόγων για τη διενέργεια των κρατήσεων. Όπως δε μας διευκρινίστηκε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στην πράξη στις περιπτώσεις των παραστάσεων ενώπιον δικαστηρίων έχει ατονίσει ο παραπάνω  μηχανισμός και κατατίθενται στο σύλλογο μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν στις κρατήσεις (παρακράτηση φόρου, κρατήσεις υπέρ ταμείων, συλλόγου κ.λ.π.) και όχι το συνολικό ποσό της αμοιβής, αλλά εκδίδεται το γραμμάτιο προείσπραξης επί του οποίου αναγράφεται ότι ο πελάτης έχει καταβάλει στο δικηγόρο την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του.
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με κάθε επαγγελματική είσπραξη.
3.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι σε περίπτωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο επί του οποίου αναγράφεται ότι έχει καταβληθεί η ελάχιστη αμοιβή από τον πελάτη στο δικηγόρο, είτε γίνεται κατάθεση του ποσού αυτού στο σύλλογο, είτε όχι, και ανεξάρτητα εάν ο δικηγόρος επιλέγει για διευκόλυνση του πελάτη του να καταβάλει ο ίδιος το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αμοιβή στο σύλλογο σκοπεύοντας να τα εισπράξει σε μεταγενέστερο χρόνο από τον πελάτη του, θεωρείται ότι πράγματι έχει γίνει η καταβολή αυτή, και συνεπώς πρέπει κατά το χρόνο αυτό να εκδίδεται και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Β.Σ. Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει δεδομένου ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1034406/279/0015) από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν απαγορεύεται η έκδοση τέτοιας απόδειξης από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης