Αποτελέσματα live αναζήτησης

1089119/580/0015/4.10.2007 Εκδιδόμενα στοιχεία για πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά ταμεία.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1089119/580/0015/4.10.2007
Εκδιδόμενα στοιχεία για πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά ταμεία.


1089119/580/0015/4.10.2007 Εκδιδόμενα στοιχεία για πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά ταμεία.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1089119/580/0015/4.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1089119/580/0015/4.10.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά ταμεία.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής :

    Οι πωλήσεις φαρμάκων από τα φαρμακεία προς ασφαλισμένους του Δημοσίου και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, αποτελούν χονδρικές (επαναλαμβανόμενες) πωλήσεις, εφόσον τα φαρμακεία έχουν συμβληθεί με τους ασφαλιστικούς φορείς (Σχετ. η 758/20-7-1967 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
    Από παλιά  η Διοίκηση έχει απαλλάξει τα φαρμακεία από την έκδοση δελτίου αποστολής για τις πιο πάνω πωλήσεις (εγκύκλιοι Σ. 535/52/ΠΟΛ.125/23-4-1969,  Σ. 43339/1082/ΠΟΛ 178/6-6-1969, Σ 682/52/ΠΟΛ 54/23-2-1987 περ. γ΄, 1010708/116/ΠΟΛ 1022/31-1-91, 1016640/192/ΠΟΛ 1041/14-2-91 και εγκ. 3/1992 παρ. 11.9.1.2β΄), ενώ παράλληλα παρασχέθηκε η δυνατότητα στις αθεώρητες συντασσόμενες καταστάσεις ανά ασφαλιστικό ταμείο, αντί της αναλυτικής περιγραφής των  παραδιδόμενων   φαρμάκων κατ' είδος και ποσότητα και των στοιχείων των ασφαλισμένων, να επισυνάπτονται αντίγραφα των συνταγών. Έτσι στις καταστάσεις αυτές μπορεί να εμφανίζονται οι αύξοντες αριθμοί των συνταγών,  το ολικό αντίτιμο των ειδών και εφόσον μέρος της αξίας καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, αναγράφεται διακεκριμένα το ποσό που καταβάλλεται από αυτόν και το ποσό που οφείλεται από το Δημόσιο ή το ασφαλιστικό ταμείο.
    Στο τέλος κάθε μήνα και το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία όμως έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου (μήνας πώλησης) εκδίδεται αθεώρητο, συγκεντρωτικό τιμολόγιο, κατά ασφαλιστικό ταμείο που αφορά τις πωλήσεις του μήνα αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/92)
    Τέλος, όταν κατά τον έλεγχο των τιμολογίων και καταστάσεων φαρμάκων, από τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων, προκύπτουν διαφορές, τότε αυτές τακτοποιούνται με την έκδοση πιστωτικού ή συμπληρωματικού τιμολογίου κατά περίπτωση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης